Alle kinderen en jongeren moeten de mogelijkheid krijgen om het maximale uit zichzelf te kunnen halen. Lukt dit niet vanzelf dan moet er de juiste ondersteuning geboden worden. Dit kan bijvoorbeeld een traject zijn via Impuls, maar dit kan een bijdrage zijn om aan de voldoende materiële middelen te komen (zoals Stichting Leergeld).

Positief opvoedklimaat in alle leefomgevingen

Opgroeien met voldoende materiële middelen

Optimale schoolloopbanen

Participatie kwetsbare groepen