In elke fase van het opgroeien van uw kind is wel eens een moment dat u met een vraag zit.

Voorbeelden van opvoedvragen:

  • Moet ik me zorgen maken als mijn peuter weinig praat?
  • Wat doe ik als mijn kind steeds uit bed komt 's avonds?
  • Hoe zorg ik ervoor dat mijn puber gezond blijft eten?

Veel antwoorden op opvoedvragen staan op de speciale website van centrum Jeugd en Gezin Parkstad Limburg(externe link).

Crisishulp voor jeugdigen in Zuid-Limburg

Vanaf 1 juli 2019 is in de regio Zuid-Limburg een nieuwe werkwijze van kracht bij crisissituaties met jeugdigen.

Wanneer is er sprake van een crisis?

Er is sprake van een crisis bij de inschatting dat als we ‘vandaag niets doen’ er een calamiteit ontstaat voor een jeugdige en zijn omgeving. Belangrijke criteria daarvoor zijn:

  • Is de situatie onveilig voor de jeugdige en zijn omgeving?;
  • lopen we risico op het ontstaan van blijvende schade voor betrokkenen?;
  • de vraag ‘Wat is er vandaag anders dan gisteren?

Wat als er sprake is van een crisis?

Crisissituaties kunnen door iedereen 24/7 gemeld worden bij het telefonische Meldpunt van Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg. Het Meldpunt voert een telefonische triage uit en –waar nodig- binnen 2 uur een actieve inschatting ter plaatse.

Wat is voor u belangrijk om te weten?

Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg is 24/7 uur bereikbaar en beschikbaar via telefoonnummer: 043-6045777

Direct regelen

Alle vragen over opvoeden en opgroeien

U kunt met al uw vragen over opvoeden en opgroeien terecht bij team Jeugd en Gezin:

Gespecialiseerde jeugdhulp 

Heeft u ondersteuning nodig heeft in de vorm van gespecialiseerde jeugdhulp, waarvoor een verwijzing of beschikking nodig is? Dan kunt u contact opnemen met Team Jeugdhulp van de gemeente Kerkrade. In Team Jeugdhulp zitten professionals die samen met u en uw kind op zoek gaan naar passende hulp.

U kunt team Jeugdhulp bereiken::

  • telefonisch, via het algemene nummer 14 045, van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 12:00 uur;
  • e-mail: jeugdhulp@kerkrade.nl.

Voor crisishulp dient u zich rechtstreeks te wenden tot de Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043-6045777, 24/7 uur bereikbaar en beschikbaar.

Wat kost het?

Er zijn geen kosten verbonden aan een aanvraag voor jeugdhulp.

Hoe lang duurt het?

Algemene hulp kunt u meestal meteen krijgen. Heeft u een aanvraag voor gespecialiseerde hulp gedaan? Dan ontvangt u zo snel mogelijk bericht of u de hulp krijgt.