Wat is het?

Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is er voor mensen die voor lange tijd een laag inkomen hebben. U krijgt deze uitkering als u geen uitzicht hebt op verbetering van uw inkomen.

De gemeente bepaalt elk jaar opnieuw de hoogte van de individuele inkomenstoeslag aan de hand van de officiële consumentenprijsindex van het CBS. 

De (netto) bedragen in 2024 zijn voor een alleenstaande € 445,- ; voor een alleenstaande ouder € 513,- ; voor een gezin € 627,-

* Deze bedragen zijn in hele Euro's naar boven afgerond.

Uitbetaling

De toeslag wordt steeds één keer per jaar uitbetaald. Het daarop volgende jaar kunt u opnieuw aanvragen als uw situatie niet gewijzigd is. U kunt de toeslag vrij besteden.

Hoe werkt het?

U komt in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.
  • U hebt voor lange tijd een laag inkomen als gedurende een periode van 3 jaar voorafgaand aan de peildatum (de datum van aanvraag) uw inkomen niet hoger is dan 100% van de toepasselijke bijstandsnorm. 
  • Uw vermogen is niet hoger dan de geldende bijstandsnorm.
  • U hebt geen uitzicht op inkomensverbetering.
  • U hebt de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag ontvangen.

De gemeente kan nog extra voorwaarden stellen.

Wat zijn de bijstandsnormen?

Onderstaande (netto) bedragen zijn de bijstandsnormen van 1 januari 2024 en zijn inclusief vakantiegeld.

LeefvormMaximaal maandinkomen met vakantiegeld
U bent alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd€ 1.284
U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd€ 1.284
U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd€ 1.834
U bent alleenstaand en gepensioneerd€ 1.426
U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd€ 1.932

* Deze bedragen zin in hele Euro's naar boven afgerond.

Wat moet ik doen?

U kunt het (pdf, 141 kB) en het (pdf, 161 kB) printen, invullen en afgeven bij of opsturen naar de gemeente.

U vraagt de individuele inkomenstoeslag aan bij de gemeente.

Let op: Als u een bijstandsuitkering ontvangt vanuit de gemeente dient u alleen het aanvraagformulier in te vullen. Ontvangt u een inkomensvoorziening vanuit het UWV of uit loondienst dan dient u naast het aanvraagformulier ook het inlichtingenformulier in te vullen.

Wat moet ik meenemen?

  • Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
  • De daarin gevraagde documenten