Als u de verplichting hebt in te burgeren, ontvangt u een brief van de DUO waarin staat vanaf welke datum u inburgeringsplichtig bent geworden.
Spreekt u al goed Nederlands? Heeft u al een Nederlands diploma? Of doet u een opleiding in het Nederlands? Dan kunt u misschien een vrijstelling krijgen. Dit betekent dat u een of meerder examens niet hoeft te doen. U kunt ook een ontheffing aanvragen. Dit betekent dat u helemaal geen examen hoeft te doen.

Hoe werkt het?

Ontheffing krijgen kan op drie manieren.

  • U kunt ontheffing krijgen als u genoeg heeft gedaan om in te burgeren. Dit heet aantoonbaar geleverde inspanning. Deze ontheffing kunt u aanvragen een half jaar voordat uw inburgeringstermijn stopt.
  • Ontheffing kan ook als u goed genoeg bent ingeburgerd. U woont bijvoorbeeld al 10 jaar of meer in Nederland, werkt al 5 jaar of langer in Nederland en spreekt de taal goed.
  • Een derde reden voor ontheffing kan uw medische situatie zijn. U bent bijvoorbeeld ernstig ziek of gehandicapt. Een arts zal u dan onderzoeken, dit onderzoek moet u betalen.

U moet de vrijstelling of ontheffing zelf aanvragen bij DUO. Via de website voor inburgering(externe link) kunt u het formulier ‘Aanvraag vrijstelling van de inburgeringsplicht’ downloaden. Op het formulier staat wat u verder moet doen. U kunt ook telefonisch contact opnemen via de inburgeringstelefoon 050 5999 600.

Is de informatie op deze pagina volledig?