Nederlands leren hoort bij inburgeren. En u moet leren hoe Nederlanders wonen en werken. Daarna doet u inburgeringsexamen. Haalt u het examen, dan bent u ingeburgerd. De meeste inburgeraars zijn asielmigrant (vluchteling).

Als u in Nederland komt wonen, doet u er goed aan om snel de taal te leren, de Nederlandse gebruiken te ontdekken, en de geschreven én ongeschreven regels te kennen. Dan vindt u sneller uw weg en voelt u zich eerder welkom. U wordt dan onderdeel van de Nederlandse samenleving. Dat heet integratie.

Het succes van uw integratie moet grotendeels vanuit uw eigen initiatief komen. Daarnaast legt de Nederlandse overheid aan nieuwkomers verplichtingen op. De inburgeringsplicht start zodra u een verblijfsvergunning krijgt. U voldoet aan deze plicht als u de participatieverklaring hebt getekend en het Inburgeringsexamen hebt gehaald.

Hoe werkt het?

Verplichte Inburgering
Moet u verplicht inburgeren? Dan krijgt u een brief van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). In de brief staat vanaf welke datum u moet inburgeren. U hebt 3 jaar de tijd om in te burgeren. Dit is de inburgeringstermijn.

Hebt u de brief niet meer? In Mijn Inburgering(externe link) kunt u zien vanaf wanneer u moet inburgeren.

Moest u voor 1 januari 2013 al beginnen met inburgeren? Dan is deze site niet voor u. Vraag aan de gemeente wat u moet doen.

Hoe kan ik inburgeren?
Inburgeren kan op verschillende manieren.

 • U kunt een inburgeringsexamen doen. U moet dit examen binnen 3 jaar halen.
 • U kunt een staatsexamen Nederlands als Tweede Taal (NT2) doen. Bijvoorbeeld als u in uw eigen land een goede opleiding heeft gehad. Of als u na de basisschool (een aantal jaren) de middelbare school heeft gedaan.
 • U kunt een beroepsopleiding volgen. Als u examen doet in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en een diploma haalt, hoeft u geen inburgeringsexamen te doen.

Inburgeringscursus zoeken
U bent zelf verantwoordelijk om een school of cursus voor uw inburgering te kiezen. Op de website www.ikwilinburgeren.nl(externe link) van Blik op Werk kun u scholen in uw omgeving vinden. Blik op Werk is een keurmerk, waarmee de kwaliteit van de school wordt aangegeven. U kunt per school bekijken hoe tevreden de cursisten zijn, hoeveel cursisten geslaagd zijn voor de examens en wat een uur les kost. Als u een school kiest met het Blik op Werk-keurmerk, kun u een lening bij DUO aanvragen. Met die lening kun u de inburgeringscursus en examens betalen.

Inburgeringstermijn
Om alle examens te halen heb u drie jaar de tijd, of vijf jaar als u eerst moet alfabetiseren (leren lezen en schrijven in het Nederlandse schrift). Dit heet de inburgeringstermijn. Als u op tijd alle examens haalt en u hebt een vergunning asiel, dan hoef u de lening van DUO niet terug te betalen. Het behalen van het inburgeringsexamen is ook belangrijk als u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of een Nederlands paspoort wilt aanvragen. Als u de examens niet binnen de termijn haalt – en ook geen goede reden hebt waarom dit niet gelukt is – kun u een boete van maximaal 1250 euro krijgen.


Verlenging inburgeringstermijn
Als u na 300 uur les denkt dat u meer dan drie jaar nodig hebt om uw examens te halen, kunt u soms verlenging krijgen van de inburgeringstermijn. Dit moet u aanvragen bij DUO. De gemeente, Impuls of uw taalschool kunnen u hierbij helpen.

Direct regelen

Meld u aan voor het inburgeringsexamen in Mijn Inburgering(externe link) (DUO)

Aanvullende informatie

Zelf Nederlands leren en extra oefenen
Het volgen van een cursus Nederlands is niet verplicht.  Maar voor uw inburgering is het belangrijk om veel te oefenen met de taal. Daarnaast moet u bij de gemeente aantonen dat u actief bezig bent om de taal te leren. Als u zelf wilt oefenen met de taal, zijn er de volgende mogelijkheden:

 • bij de bibliotheek (in samenwerking met het Taalhuis) kun u terecht om te oefenen met de Nederlandse taal, maar ook voor ontmoeting en andere activiteiten die bijdragen aan uw integratie;
 • workshops van de gemeente en/of Impuls;
 • een taalcoach van Impuls kan u begeleiden;
 • u kunt zelf buren of kennissen vragen om regelmatig Nederlands te oefenen;
 • u kunt vrijwilligerswerk doen; dan doet u werkervaring op en leert u de taal.

Participatieverklaring
Waarden en normen verschillen per land. Als nieuwe inwoner in Nederland krijgt u te maken met de Nederlandse waarden en normen, die vaak anders zijn dan u gewend was. In de Nederlandse grondwet en andere wetten zijn waarden en normen vastgelegd, zoals:

 • vrijheid van geloof en meningsuiting;
 • iedereen is gelijk, of u nu man, vrouw, hetero, gay, lesbisch, of transgender bent;
 • u mag niet discrimineren en anderen mogen u niet discrimineren;
 • u mag zelf bepalen met wie u trouwt.

Deze onderwerpen worden besproken tijdens één of meer workshops van het participatieverklaringstraject. Hiervoor hoeft u niet zelf een school te zoeken; u krijgt voor dit traject een uitnodiging van de gemeente of van degene die de workshops geeft. Aan het eind van deze lessen tekent u de participatieverklaring. Dit moet binnen een jaar nadat u uw verblijfsvergunning heeft gekregen. De participatieverklaring is een verplicht onderdeel van de inburgering. Als u een verblijfsvergunning regulier heeft moet u hiervoor 150 euro betalen; als u een verblijfsvergunning asiel heeft betaalt de gemeente.

Is de informatie op deze pagina volledig?