Kunt u door een ziekte, een beperking of ouderdom niet meer alles zelf doen? Dan kunt u zich melden bij de gemeente. De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. Soms betekent dit dat u zelf probeert iets te veranderen in uw situatie. In andere gevallen geeft de gemeente u gerichte hulp.

De hulp is erop gericht dat u zoveel mogelijk zelf kunt blijven doen. Denk aan:

 • zelf uw huishouden doen
 • verplaatsen in en om uw woning
 • verplaatsen in uw omgeving met een vervoermiddel
 • normaal gebruikmaken van uw woning
 • andere mensen ontmoeten

Wilt u hulp van de gemeente? Zie beneden hoe u zich kunt melden bij de gemeente.

Voor meer informatie, kijk op de Kerkrade Wijzer

Hoe werkt het?

Als u zich meldt bij de gemeente Kerkrade, neemt een Wmo-consulent contact met u op om het probleem met u te bespreken. Zo mogelijk krijgt u direct een antwoord op uw vraag of een geschikte oplossing.

Bij ingewikkeldere vragen, of wanneer er meer ondersteuning nodig is, wordt u uitgenodigd voor een gesprek. U bespreekt met de Wmo-consulent wat uw problemen zijn en wat u zelf nog kunt. En wat u nog kunt met hulp van andere mensen. Er wordt gekeken of er een algemene voorziening is waarmee u geholpen bent. Dit is vaak een makkelijk toegankelijke oplossing waar u tijdelijk gebruik van maakt. Als het nodig is, regelt de gemeente voor u een persoonlijke oplossing vanuit de Wmo: een maatwerkvoorziening.

Een maatwerkvoorziening kan zijn:

 • hulp in het huishouden
 • een rolstoel of een aanpassing aan uw rolstoel
 • collectief vervoer, een scootmobiel of een aanpassing aan uw auto
 • hulpmiddelen of aanpassingen in uw woning
 • begeleiding
 • dagactiviteit
 • opvang
 • beschermd wonen

De gemeente kan u ook een geldbedrag geven. U kunt de hulp die u nodig hebt dan zelf betalen.

Voor een Wmo-voorziening is een eigen bijdrage verschuldigd. U betaalt nooit meer dan de kostprijs (incl. onderhoudscontracten). Die wordt vastgesteld en geïnd door het CAK. Uw eigen bijdrage bedraagt in 2021 maximaal € 19,00 per maand. Dit is afhankelijk van uw leeftijd en leefsituatie. U kunt meer informatie vinden op www.hetcak.nl.

Direct regelen

Online melden

Als online melden niet lukt, dan kunt u:

 • dit formulier printen, invullen en afgeven bij of opsturen naar de gemeente (pdf, 40 kB). 
 • of bellen met de gemeente via 14 045.
 • of binnenlopen in een van de wijkpunten.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van de melding?

U kunt dan kiezen voor iemand die u goed kent. Is er niemand die u kan helpen?
Dan kunt u voor hulp ook een afspraak maken met Impuls, tel: 045-5456351

Wat kost het?

Er zijn geen kosten verbonden aan een aanvraag voor hulp. Als u een maatwerkvoorziening krijgt toegewezen kan het zijn dat u een eigen bijdrage moet gaan betalen.

Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent of u een eigen bijdrage moet betalen voor de zorg die u krijgt en hoe hoog deze bijdrage is. U krijgt van het CAK ook de rekening voor het betalen van de eigen bijdrage. 

In 2021 geldt een abonnementstarief van € 19 per maand.

Hoe lang duurt het?

Nadat wij uw melding hebben ontvangen doet de gemeente een onderzoek. We nemen telefonisch contact op.
Als het nodig is, maken we een afspraak voor een gesprek. We proberen dit onderzoek binnen 6 weken klaar te hebben.

Aanvullende informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig meedoen in de maatschappij. Voor bepaalde groepen mensen is dit niet altijd makkelijk. Denk aan ouderen of mensen met een lichamelijke of psychische beperking. Deze mensen kunnen ondersteuning krijgen. Zo kunnen ze zo veel mogelijk zelf blijven doen.

Plaatselijke wet- en regelgeving

Is de informatie op deze pagina volledig?