Hulp bij het huishouden

Als u een melding doet van een vraag om hulp bij het huishouden, start er een periode waarin we gaan bekijken wat u precies nodig hebt. Dat doen we zo veel mogelijk op maat en met u samen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat u de hulp krijgt die u nodig hebt én dat de juiste zorg beschikbaar blijft voor alle inwoners van Kerkrade.

Het aanvragen en beoordelen van hulp bij het huishouden pakken we zorgvuldig aan. We willen dat mensen zelf zo veel mogelijk beslissingen over hun eigen leven blijven nemen. We willen ook dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen huis kunnen blijven wonen. De meeste mensen willen dat ook zelf heel graag. Daarnaast wordt de zorg steeds duurder en is het voor de vier thuiszorgorganisaties in de gemeente steeds lastiger om personeel te vinden. Daarom moeten we goed kijken welke zorg we aan welke inwoners aanbieden. De gemeente werkt hierin samen met MeanderGroep Zuid-Limburg, Ambulante Thuiszorg, Buurtdiensten en Tzorg. 

In het onderstaande document 'Stappenplan hulp bij het huishouden' leest u precies wat er gaat gebeuren na uw melding.