De gemeente Kerkrade heeft een hondenbeleid dat is gericht op het creëren en behouden van leefbaarheid in alle buurten in Kerkrade. Het uitgangspunt is dat de openbare ruimte van ons allemaal is; zowel van hondenbezitters als van niet-hondenbezitters.

In de gemeente Kerkrade zijn er ongeveer 5000 geregistreerde honden. Al deze honden samen produceren per jaar maar liefst ongeveer 49.000 kilo uitwerpselen. Deze hondenpoep komt natuurlijk op diverse plekken in de openbare ruimte terecht: op straat, trottoirs, gazons en andere groenvoorzieningen.

De gemeente Kerkrade heeft een hondenbeleid dat is gericht op het creëren en behouden van leefbaarheid in alle buurten in Kerkrade. Het uitgangspunt is dat de openbare ruimte van ons allemaal is; zowel van hondenbezitters als van niet-hondenbezitters.

Voor hondenbezitters is er een aantal voorzieningen gerealiseerd. In het belang van alle inwoners van Kerkrade wordt er toegezien op het naleven van bepaalde spelregels met betrekking tot het uitlaten van honden en hondenpoep. 

Wat mag wel en wat mag niet?

Natuurlijk mag u gaan en staan waar u wilt met uw huisdieren. Voor uw hond geldt echter een aantal plaatsen waar deze niet mag komen. Dat zijn in ieder geval begraafplaatsen, zandbakken, kinderspeelplaatsen en speelweiden. 

Mag uw hond loslopen of moet hij aangelijnd worden? 

In heel Kerkrade geldt een aanlijnplicht. Het is dus verboden uw hond los te laten lopen; uw hond moet aangelijnd zijn bij het uitlaten. De enige uitzondering op dit verbod vormen de zogeheten omheinde losloopgebieden en de uitloopgebieden waar honden vrijelijk kunnen rennen en spelen. Meer informatie over het hondenbeleid in Kerkrade vindt u in de brochure Het hondenbeleid van de gemeente Kerkrade De losloopgebieden vindt u in het inlegvel.
Op de  situatietekeningen hieronder vindt u de verschillende hondenvoorzieningen in de wijken.

Bent u verplicht zelf hondenpoep op te ruimen?

Als hondenbezitter bent u verplicht de uitwerpselen van uw hond zelf op te ruimen. De opruimplicht geldt overal, alleen niet voor de zogeheten losloopgebieden, uitlaatroutes en uitloopgebieden, zoals u eerder al kon lezen. Als gevolg hiervan is het ook verplicht een opruimmiddel (zoals een plastic zakje) bij u te hebben tijdens het uitlaten van de hond. Om te voorkomen dat u langer dan strikt noodzakelijk met een zakje met uitwerpselen moet lopen, heeft de gemeente zogeheten depodog-bakken geplaatst waarin deze zakjes gedeponeerd mogen worden. Depodog-bakken zijn te herkennen aan de groene kleur. Daarnaast staat op de bak een afbeelding van een hond. In Kerkrade zijn er meer dan 150 depodog-bakken geplaatst. Deze bakken staan langs de routes die veel door hondenbezitters worden gevolgd en bieden de mogelijkheid om het plastic zakje in te gooien.

Hoe wordt er gecontroleerd en toezicht gehouden?

Op de naleving van bovenstaande regels wordt gecontroleerd door medewerkers van de gemeente Kerkrade. Als een overtreding wordt geconstateerd, zal een proces-verbaal worden opgemaakt. Onderstaand een overzicht van de mogelijke verbalen en de daarbij horende bedragen:

  • Hond niet aangelijnd op de openbare weg €90,-
  • Hond laten verblijven op een speelweide of zandbak €130,-
  • Uitwerpselen niet opruimen €130,-

Vermissing of overlijden

Ingeval van vermissing van uw hond kunt u contact opnemen met het dierenbeschermingscentrum Limburg in Born, bereikbaar via telefoonnummer 088 - 811 3600.

Mocht uw hond zijn overleden dan kunt dit bij de BSGW(externe link) melden. (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen)

Heeft u nog vragen? U kunt altijd contact opnemen met de gemeente via het algemeen telefoonnummer 14 045 of via het e-mailadres gemeentehuis@kerkrade.nl.