Wat is het?

Als een dierbare van u is overleden, kunt u diegene begraven op een gemeentelijke of particuliere begraafplaats. Als u voor een gemeentelijke begraafplaats kiest, vraagt u bij de gemeente een graf aan. De uitvaartondernemer kan dit voor u regelen.

In Kerkrade bevinden zich plaatselijke en gemeentelijke begraafplaatsen. Voor informatie over de plaatselijke begraafplaatsen moet u bij de administratie van de betreffende begraafplaats zijn. De gemeentelijke begraafplaatsen zijn: Bleijerheide, Chevremont, Hambos, Holz, Kaalheide en Kerkrade-Kom.

Neem voor meer informatie contact op met de gemeente via het algemene nummer 14 045.

Hoe werkt het?

U kunt uw dierbare op een gemeentelijke begraafplaats begraven, als u grafrechten betaalt aan de gemeente. Dit betekent dat u het graf voor een bepaalde periode huurt. U kunt deze periode altijd verlengen.

Als u het graf huurt, bent u de rechthebbende van het graf. U bepaalt dan wie erin begraven mag worden. Vraag de uitvaartondernemer hoeveel personen er bijgezet kunnen worden in het graf.

Wat moet ik doen?

De uitvaartondernemer kan een graf aanvragen bij de gemeente. U mag dit ook zelf doen.

Geef bij de aanvraag de volgende informatie:

 • de naam, geboortedatum en geboorteplaats van degene die is overleden
 • de datum en plaats van overlijden
 • de datum waarop de begrafenis plaatsvindt
 • hoe lang u het graf wilt huren (bijvoorbeeld tien, twintig of dertig jaar)
 • grafgegevens (de plek van het graf etc.)

Afstand doen van het graf

Als de huurperiode nog loopt en u het graf niet meer wilt, kunt u afstand doen van het graf. Dit doet u door een afstandsverklaring in te leveren bij de gemeente.

Overschrijven van het graf

Als de rechthebbende van het graf is overleden, kunt u het graf overschrijven naar een familielid. Doe dit binnen één jaar na overlijden van de rechthebbende.

Wat kost het?

De kosten van een vergunning voor het plaatsen of vernieuwen van een grafteken: € 91,00

De kosten van een graf zijn:

 • voor een periode van 20 jaar: € 1.145,00
 • voor een periode van 30 jaar: € 1.474,00

Wanneer u het graf wilt verlengen zijn de kosten:

 • voor een periode van 10 jaar: € 657,00
 • voor een periode van 20 jaar: € 1.138,00

De kosten van een graf voor kinderen jonger dan twaalf zijn:

 • voor een periode van 20 jaar: € 693,00
 • voor een periode van 30 jaar: € 890,00

Wanneer u dit graf wilt verlengen zijn de kosten:

 • voor een periode van 10 jaar: € 390,00
 • voor een periode van 20 jaar: € 690,00

De kosten voor het bijzetten in een urnengraf van maximaal twee asbussen of urnen zijn:

 • voor een periode van 20 jaar:  € 825,00
 • voor een periode van 30 jaar:  € 1.106,00

Wanneer u de periode wilt verlengen zijn de kosten:

 • voor een periode van 10 jaar:  € 496,00
 • voor een periode van 20 jaar:  € 818,00

Indien u een dubbel graf heeft is het tarief ook dubbel.