Een gezond gewicht, een gezonde levensstijl en mentaal welbevinden zijn erg belangrijk in het opgroeien naar volwassenheid. Als aan deze thema’s genoeg aandacht wordt besteed tijdens het opgroeien, kan een kind daar in zijn of haar verdere leven veel profijt van hebben. Binnen elk thema bieden we verschillende hulpmiddelen en trajecten aan. 

Gezond gewicht

 • Voor iedereen:
  • Bewegingsonderwijs
 • Bij verhoogd risico:
  • Keigezond(externe link)
   Keigezond is een (gezins)programma voor kinderen en jongeren met overgewicht & obesitas die lekker in hun vel willen zitten en willen werken aan een gezondere leefstijl voor de toekomst. Kinderen/jongeren en hun gezin bepalen zelf welke doelen zij belangrijk vinden en waar zij aan willen werken met ondersteuning van één centrale zorgverlener. Keigezond worden doe je samen!

Gezonde leefstijl

 • Voor iedereen:
  • Gezonde basisschool van de toekomst(externe link)
   Met de Gezonde basisschool van de toekomst wordt de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen bevorderd en worden achterstanden op het vlak van gezondheid weggewerkt. Dit gebeurt door het aanbieden van een gezonde lunch op school en door een uitgebreid aanbod van beweegactiviteiten.
  • JOGG(externe link)
   Een gezonde toekomst begint met een gezonde jeugd. Met kinderen en jongeren die opgroeien in een gezonde omgeving. Met iedereen die het verschil wil maken werkt JOGG aan een gezonde omgeving.
  • Rookvrije kindomgeving(externe link)
  • Gezonde sportomgeving(externe link)
  • Pleintje App(externe link)
   Met vrienden spelen, bewegen en lekker chillen. Met de app Pleintje speel jij buiten met iedereen de gaafste en nieuwste games. Kies jouw eigen avatar en ervaar het buitenspelen van de toekomst. Download gratis de app en speel meteen!
  • Oudercursussen opvoedvaardigheden
 • Bij verhoogd risico:
  • Shuffle Sports(externe link)
   Samen krijgen we meer jongeren in beweging! Door bestaande sporten te mixen, zonder dat ze matchen, creëren we een nieuwe sport die nog nooit iemand heeft gedaan. Het gaat er niet over of je de sport kan, maar over samen plezier maken. Zo krijgen we meer jongeren uit het vmbo in beweging.

Mentaal welbevinden

 • Voor iedereen:
  • SuperWoman(externe link)
   SuperWoman is een methodiek voor meidenwerk. In een aantal lessen is het doel de meiden te laten groeien en respect te hebben voor zichzelf en hun omgeving. Zij staan betrokken en verantwoordelijk in de maatschappij en zijn van betekenis voor anderen.
  • Jongerenwerk
   Jongerenwerkers bieden laagdrempelige ondersteuning aan jongeren in hun ontwikkeling naar volwassenheid. Ze doen dit door contact te maken, te signaleren, motiveren, opvoeden en activeren. Daarbij werken jongerenwerkers met diverse partners samen, zoals ouders, scholen, jeugdhulp, wijkteams en politie.
  • Zomerschool
   Kinderen tussen 6 en 12 jaar oud kunnen tijdens de vakantie deelnemen aan de Zomerschool Kerkrade. Onder leiding van Jean-Philippe Rieu, leerkrachten, gastdocenten en studenten van Zuyd, kunnen kinderen zingen, koken, sporten, dansen, fotograferen, mediteren, lezen en nog veel meer.
 • Bij verhoogd risico:
  • KOPP/KOV(externe link): voor Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP) en Kinderen van Ouders met Verslavingsproblemen (KOV)
  • MOTI4(externe link): voor jongeren tussen 14 en 26 jaar die hun gamegedrag willen veranderen
  • Vriendenprogramma Youth Mental Health First Aid (YMHFA)
  • FollowUp schooluitval/ verzuim op school
  • Open & Alert LVB
  • Superklas basisschool
   Superklas maakt jongeren bewust van hun verantwoordelijkheid om respectvol met zichzelf en elkaar om te gaan. Zowel op school als in de samenleving.
 • Bij problemen:
  • Plezier op school(externe link)
   Een tweedaagse zomercursus voor aanstaande brugklassers die op de basisschool gepest werden of andere problemen hadden in de omgang met leeftijdgenoten. De cursus helpt het zelfvertrouwen en de sociale vaardigheden van deze kinderen te vergroten, zodat zij een goede start kunnen maken op het voortgezet onderwijs en het risico op herhaling van deze problemen verkleind wordt.
  • GGZ
  • Steunouder
   Een steunouder is een vrijwilliger die één of twee dagdelen per week een kind opvangt. De ouders hebben daardoor even tijd voor zichzelf. Ouders, die behoefte hebben aan steun, kunnen niet altijd op hun eigen netwerk terugvallen. Daardoor kunnen ze in stressvolle situaties terecht komen.
  • Doelgroep-arrangement