Geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk

Wat is het?

Wat leuk dat u uw relatie met uw geregistreerd partner officieel wilt laten vastleggen in een huwelijk.

Hoe werkt het?

Als u een geregistreerd partnerschap heeft, kunt u dit partnerschap omzetten in een huwelijk. De aanvraag voor een omzetting in een huwelijk kunt u online regelen. Hiervoor heeft u geen getuigen nodig. In de online aanvraag geeft u uw wensen aan.

 • U hoeft geen melding te doen. Vroeger ook wel 'ondertrouw' of 'aangifte' genoemd.
 • De omzetting vindt plaats zonder getuigen.
 • Een partnerschap omzetten in een huwelijk aan de balie van de burgerlijke stand kan online direct geregeld worden. 
 • Wenst u op een van de officiële trouwlocaties van de gemeente Kerkrade het partnerschap om te zetten, dan is een huwelijksceremonie mogelijk.
 • Als u een geregistreerd partnerschap hebt, dan kunt u niet in het buitenland trouwen.
 • Bij een omzetting aan de balie van de burgerlijke stand dient u mee te nemen:
  • een geldig identiteitsbewijs van beiden.
  • Als het partnerschap is een andere gemeente is gesloten: een recent afschrift van de akte, niet ouder dan 3 maanden.

Een omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk doet u bij uw gemeente met een akte van omzetting. Deze akte is het bewijs van het huwelijk. Zodra u de akte ondertekent, eindigt uw geregistreerd partnerschap en bent u officieel getrouwd. De omzetting komt in het huwelijksregister.

 

Wat moet ik doen?

 • U meldt bij de gemeente dat u een geregistreerd partnerschap wilt sluiten. Doe dit minstens veertien dagen van tevoren in de gemeente waar u wilt dat uw partnerschap geregistreerd wordt.
 • Geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal twee en maximaal vier getuigen hebben.

Geregistreerd partnerschap met een niet-Nederlander

Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u het partnerschap aan te gaan voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring.

U heeft deze verklaring niet nodig als u:

 • allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen
 • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd
 • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd
 • een buitenlands geregistreerd partnerschap ouder dan tien jaar in Nederland wilt laten registreren
 • een beëindigd buitenlands partnerschap in Nederland wilt laten registreren

Wat kost het?

De omzetting aan de balie kost € 48,70

Wenst u op een van de officiële trouwlocaties uw partnerschap om te zetten dan gelden dezelfde regels als bij een huwelijksceremonie.

Een omzetting is nooit gratis.

Wat heb ik nodig?

 • afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner
 • geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
 • kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen
 • als u eerder getrouwd bent geweest of een geregistreerd partnerschap heeft gehad: bewijs dat dit beëindigd is, zoals een scheidingsakte of overlijdensakte

Extra informatie

 • Als u uw geregistreerd partnerschap wilt laten omzetten in een huwelijk, vraagt u de gemeente om een 'akte van omzetting'.
 • Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval een van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.
 • Een buitenlands partnerschap wordt niet erkend, wanneer u of uw partner jonger is dan achttien jaar.

Overige voorwaarden

 • U mag geen partnerschap aangaan met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
 • U mag niet gedwongen worden tot een geregistreerd partnerschap.
 • Staat u onder curatele? Dan heeft u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Als u niet voldoet u aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Gevolgen geregistreerd partnerschap in buitenland

Er zijn landen die het geregistreerd partnerschap niet erkennen. Dit kan gevolgen hebben als u bijvoorbeeld wilt gaan wonen in een ander land. Informeer bij de ambassade of dit voor u het geval is.