Binnen de gemeente Kerkrade is een functionaris aangesteld die zich speciaal richt op de bescherming van persoonsgegevens.

Wat doet de Functionaris Gegevensbescherming?

De Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Kerkrade heeft de volgende taken:

  • De medewerkers en bestuurders van de gemeente informeren en adviseren over eisen en verplichtingen van de privacywetgeving;
  • Controleren of de gemeente zich houdt aan de privacywetgeving en haar eigen privacybeleid. Hierbij hoort ook het vergroten van de bewustwording over privacy;
  • Advies geven over een ‘gegevensbeschermingseffectbeoordeling’ (ook wel een Privacy Impact Assessment of een Data Protection Impact Assessment);
  • Overleggen met de Autoriteit Persoonsgegevens(AP).

Contactformulier

Als u gebruik wilt maken van (één van uw) AVG-rechten, zoals bijvoorbeeld het recht op inzage in uw eigen persoonsgegevens, dan kunt u hiertoe een verzoek indienen bij de gemeente via dit algemeen contactformulier (FG)link naar bestand

Als u vragen en/of klachten heeft over de wijze waarop de gemeente uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u direct contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via het e-mailadres fg@kerkrade.nl of via het algemene telefoonnummer 14 045.