Wat is het?

De gemeente Kerkrade vindt uw gezondheid belangrijk. Daarbij hoort een goede zorgverzekering.VGZ heeft daarom in overleg met de gemeente een zorgverzekering samengesteld voor inwoners met een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm. Deze zorgverzekering heet het VGZ Zuid-Limburgpakket.

Naast de uitgebreide zorgverzekering kunt u ook kiezen voor een compact zorgverzekeringspakket. Hierover leest u hieronder meer

Hoe werkt het?

Het uitgebreide zorgverzekeringspakket

Eigen risico meeverzekerd.Het eigen risico van € 385 is meeverzekerd in de aanvullende verzekering. U krijgt hier dus geen rekening van.

Rekenvoorbeeld :

Voorbeeld 1 : Sandra glijdt uit en breekt haar arm. De kosten voor behandeling in het ziekenhuis zijn € 900. Met het VGZ Zuid-Limburgpakket is haar eigen risico helemaal verzekerd. VGZ Zuid-Limburg-pakket betaalt alle kosten voor de behandeling van Sandra.Kosten behandeling € 900

Sandra betaalt geen eigen risico € 0

VGZ Zuid-Limburgpakket betaalt € 900

Voorbeeld 2 : Peter is niet verzekerd bij VGZ Zuid-Limburgpakket. Hij heeft dus een verplicht eigen risico van € 385. Zijn bezoek aan het ziekenhuis kost € 900. Hij moet dus zelf € 385 betalen.

Kosten behandeling € 900

Peter betaalt (eigen risico) € 385

Zorgverzekering betaalt € 515

Eigen bijdragen meeverzekerd.Voor bepaalde zorg en hulpmiddelen zoals hoortoestellen, kraamzorg en zittend ziekenvervoer moet u vanuit de basisverzekering een eigen bijdrage betalen. Met deze gemeentelijke zorgverzekering hoeft u dat niet zelf te betalen.

De eigen bijdrage Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is ook meeverzekerd. Denk hierbij aan huishoudelijke hulp, hulpmiddelen of woningaanpassingen. Deze eigen bijdragen hoeft u dus ook niet zelf te betalen.

Het uitgebreide pakket is met name geschikt voor mensen die veel gebruik maken van de zorg en dus snel de kans lopen het eigen risico (volledig) aan te moeten spreken. Bijvoorbeeld mensen die chronisch aandoeningen hebben. Dit pakket is ook geschikt als u meeverzekerde kinderen heeft die jonger zijn dan 18 jaar en orthodontie nodig hebben.

Naast het uitgebreide zorgverzekeringspakket kunt u ook kiezen voor een compact zorgverzekeringspakket.

Het compacte zorgverzekeringspakket heeft geen herverzekering van het eigen risico, dus de kosten van dit eigen risico rusten wel op uw schouders. Echter kunt u, als u onverhoopt toch gebruik moet maken van de zorg en dus het eigen risico voor een deel moet aanspreken, deze kosten via een gespreide betaling in termijnen voldoen. Ook vallen de eigen bijdragen voor bijvoorbeeld de WMO niet onder dit compacte pakket.

Naast het standaard basispakket kent de compacte VGZ zorgverzekering een gunstig vergoedingenpakket vanuit de aanvullende verzekering.

Het compacte zorgverzekeringspakket is vooral geschikt voor mensen die geen of nauwelijks gebruik maken van de (ziekenhuis)zorg en dus hun eigen risico niet of nauwelijks hoeven aan te spreken, maar wel goed verzekerd willen zijn.

Hier kunt u meer informatie over de VGZ Zuid-Limburgpakketten lezen en bekijken.

Deelname aan deze collectieve zorgverzekeringen en uw netto inkomen Als u 18 jaar of ouder bent en een inkomen heeft, bijvoorbeeld uit een uitkering zoals de bijstand, WW of AOW, of als u werkt, en dat inkomen is niet hoger dan 150% van de bijstandsnorm kunt u zich aanmelden voor de collectieve zorgverzekering van het VGZ Zuid-Limburgpakket.

Wat kost het?

Deelname aan de uitgebreide collectieve zorgverzekering kost in 2024 € 223,65 per volwassene per maand.

Deelname aan de compacte collectieve zorgverzekering kost in 2024 € 171,55 per volwassene per maand.

Hoe kunt u zich aanmelden?

Ga hiervoor naar www.gezondverzekerd.nl/vgz en zoek op gemeente Kerkrade. U vindt hier alle informatie over het VGZ Zuid-Limburgpakket en u kunt zich direct aanmelden.

Kunt u zich niet via internet aanmelden? Vraag dan via het gratis nummer van VGZ (0800-250 00 10) telefonisch een aanmeldformulier op. U kunt dit formulier gratis naar VGZ terugsturen, samen met een kopie van uw paspoort, identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Wat is 150% van de bijstandsnorm?

Onderstaande (netto) bedragen zijn 150% van de bijstandsnorm van 1 januari 2024 inclusief vakantiegeld.

Leefvormmaximaal maandinkomen met vakantiegeld
U bent alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd€ 1.926
U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd€ 1.926
U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd€ 2.751
U bent alleenstaand en gepensioneerd€ 2.139
U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd€ 2.898

* Deze bedragen zijn in hele Euro's naar boven afgerond.

Gemeentelijke bijdrage in de premie collectieve zorgverzekering 2024

- De gemeente Kerkrade geeft een bijdrage in de premie voor de VGZ uitgebreide collectieve zorgverzekering van € 180,- euro per kalenderjaar per volwassen verzekerde.

- De gemeente Kerkrade geeft een bijdrage in de premie voor de VGZ compacte collectieve zorgverzekering van € 90,- euro per kalenderjaar per volwassen verzekerde.

Er zijn drie voorwaarden:

  • uw inkomen is niet hoger dan 110% van de op u van toepassing zijnde (netto) bijstandsnorm.
  • u moet elke maand aan uw betalingsverplichting voldoen bij VGZ
  • Als u toch onverhoopt een achterstand van uw betalingsverplichting heeft, kunt u een betalingsregeling treffen met de VGZ. Als u een betalingsregeling getroffen heeft, blijft u toch de aanvullende verzekering behouden.

De gemeentelijke bijdrage in de premie moet u dan wel persoonlijk aanvragen. Voor het kalenderjaar 2024 kunt u aanvragen vanaf 1 februari.

Wat is 110% van de bijstandsnorm?

Onderstaande (netto) bedragen zijn 110% van de bijstandsnorm van 1 januari 2024 (inclusief vakantiegeld).

Leefvormmaximaal maandinkomen met vakantiegeld
U bent alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd€ 1.412
U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd€ 1.412
U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd€ 2.017
U bent alleenstaand en gepensioneerd€ 1.568
U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd€ 2.126

* Deze bedragen zijn naar hele Euro's naar boven afgerond.

Hoe kan ik en tegemoetkoming aanvragen?

Gebruik hiervoor het digitale 'Aanvraagformulier tegemoetkoming collectieve ziektekostenverzekering VGZ Zuid Limburg'. Wilt u liever het aanvraagformulier printen en samen invullen? Download dan het formulier hieronder

U kunt het papieren aanvraagformulier voor de gemeentelijke bijdrage ook ophalen bij:

  • het Stadskantoor, Markt 33, Kerkrade;
  • de Geldwijzerwinkel, Martin Buberplein 21, Kerkrade;
  • de Cliëntenraad Kerkrade, in het Flexiforum, Spekhofstraat 15, Kerkrade.

Extra informatie

Elk jaar kunt u overstappen naar een andere zorgverzekering. U kunt dit doen tot uiterlijk 31 december. Laat u goed inlichten over de zorg die u krijgt binnen uw verzekering. Het is de moeite waard om dit elk jaar opnieuw te bekijken, dit kan u geld besparen.