Blaffende honden, elke dag een mopperende buurman aan de deur of ruziënde buurtbewoners op straat. Drie op de tien bewoners zeggen dat overlast door buurtbewoners weleens voorkomt in hun buurt.

Zo’n 5% van de Nederlanders heeft zelfs vaak overlast van zijn of haar buren. In de meeste gevallen zijn deze ongemakken niet ernstig genoeg om de politie erbij te roepen. Buurtbemiddeling biedt dan gelukkig uitkomst. 

Zelf oplossend vermogen

Buurtbemiddeling wordt in Nederland al meer dan 20 jaar met succes toegepast. Getrainde buurtbemiddelaars helpen om conflicten tussen buren weer bespreekbaar te maken, zodat zij samen naar oplossingen kunnen zoeken. De werkwijze werpt al jaren vruchten af: Buurtbemiddeling helpt bij het oplossen van 7 van de 10 burenruzies.

Het oplossen van burenconflicten is de primaire doelstelling van Buurtbemiddeling. Dit doel wordt bereikt door weer een begin te maken met communicatie tussen buren of vroegere contacten tussen buren te herstellen. Dat wil niet zeggen dat wij de oplossing aandragen. We gaan juist uit van het zelf oplossend vermogen van buren en we bemiddelen daarin.  

Gewone mensen

Dit project leunt bijna volledig op de inzet van vrijwilligers. Burgers. Mensen die zelf in de wijk wonen en dicht bij de buurt staan. Mensen die zelf weten hoe het is om overlast te ervaren. Gewone mensen. Dat kan iemand met een universitair diploma zijn, maar ook iemand zonder opleiding. De taal van het bemiddelen kan bijna iedereen leren.

Bemiddelaars worden niet zomaar voor de leeuwen gegooid, maar krijgen een basistraining Buurtbemiddeling en krijgen ondersteuning van een professional van Impuls. In die training komen verschillende aspecten aan bod zoals actief luisteren, non-verbale communicatie, grondhouding en gesprekstechniek. Daarnaast worden de kneepjes van het bemiddeling vak geleerd. Die eerder genoemde oplossing komt vanuit de buren die in gesprek gaan en niet vanuit de bemiddelaar.

Hoe simpel dat soms ook lijkt op papier, zo moeilijk is dat vaak in de praktijk. “Iedereen ziet toch dat de takken van die boom van buur A 3 meter de tuin van buur B in groeien. Snoeien die handel!” Toch? Niets is minder waar. Buur A en B moeten zelf tot een oplossing komen die voor beide partijen werkt. Wat de bemiddelaar daarvan vindt is helemaal niet belangrijk. 

Lokale samenwerking

Buurtbemiddeling Kerkrade is als project gestart in 2014. Na een succesvolle eerste uitvoeringsperiode hebben gemeente Kerkrade, de politie en de woningcorporaties HEEMWonen, Wonen Zuid en Wonen Limburg in 2016 besloten om het project voort te zetten en te bekostigen. Daartoe werd in december van dat jaar een intentieovereenkomst getekend. De uitvoering van het project is uitbesteed aan welzijnsinstelling Impuls. Een stuurgroep, bestaande uit de vertegenwoordigers van alle hierboven genoemde partijen, bewaakt de voortgang van het project en de gemaakte afspraken over de te behalen resultaten. In december 2019 is de stuurgroep opnieuw akkoord met de voortzetting van het project voor drie jaar, zodat mensen in Kerkrade de komende tijd verzekerd zijn van hulp wanneer zij zelf geen raad meer weten bij een conflict met de buren. 

Buurtbemiddeling in Nederland

In Nederland zien veel gemeenten het nut in van Buurtbemiddeling. Cijfers laten zien dat meer dan 80% van de gemeenten Buurtbemiddeling aanbiedt. Dit jaar zijn er weer zes gemeenten gestart met Buurtbemiddeling. In de provincies Utrecht en Gelderland bijvoorbeeld kunnen alle burgers in alle gemeenten een beroep doen op Buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling is echter niet vanzelfsprekend; voor sommige gemeenten is het niet zo eenvoudig om een dergelijk project op te zetten. Daarnaast brengt de coronacrisis ook uitdagingen met zich mee. Verschillende buurtbemiddelingsorganisaties bieden daarom telefonisch of via een videogesprek hun hulp aan. Soms is een luisterend oor al voldoende. 

Zelf bemiddelen

Mocht u geïnteresseerd zijn in het proces van bemiddelen en willen weten hoe dit eruit ziet, dan kunt u altijd contact opnemen met Romy Postulart, Coördinator Buurtbemiddeling Kerkrade Impuls. Zij is te bereiken op nummer 045-5456351 en legt u graag uit wat we doen bij Buurtbemiddeling en hoe we dat doen.

Nieuwe vrijwilligers zijn altijd van harte welkom! Om vrijwilliger te worden hoeft u overigens niet per se in Kerkrade te wonen.