Wat is het?

Er zijn allerlei redenen waarom u last kunt hebben van bomen en struiken. U kunt denken aan ongedierte, vallende bladeren, wortels, allergie of schaduw. Wanneer u last hebt van bomen en struiken die op gemeentegrond staan, kunt u een melding doen. Hebt u last van de bomen van de buren? Dan zult u daar zelf iets aan moeten doen. U kunt de buren daar onder andere zelf op aanspreken. Eerst zullen de buren moeten worden gewaarschuwd en als deze niets doen, dan mag u zelf aktie ondernemen. Het waarschuwen dient schriftelijk te gebeuren.

Hoe werkt het?

Een boom moet op minimaal 2 meter van de erfgrenslijn geplant worden. Hagen en heesters moeten op minimaal 0,5 meter van de erfgrenslijn staan. Dit meet u vanaf het midden van de boom of struik.

De Bomenverordening van de gemeente Kerkrade wijkt af van de wetgeving en stelt dat de afstand van hagen en heesters ten opzichte van de erfgrenslijn nihil mag bedragen.