Wat is het?

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de gemeente.

Hoe werkt het?

De gemeente kan een besluit nemen waar u het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld: uw aanvraag voor een subsidie of vergunning is afgewezen. Of u bent het niet eens met de ontheffing die uw buurman heeft gekregen. U kunt dan bezwaar maken.

De belangrijkste voorwaarden voor het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit zijn:

  • De beslissing is schriftelijk.
  • De beslissing is van de gemeente.
  • U heeft een direct belang bij de beslissing.

Wat moet ik doen?

Bezwaar schriftelijk indienen

U kunt uw bezwaar schriftelijk indienen bij de Centrale Bezwaarschiften-en Klachtencommissie. Deze commissie is onafhankelijk en bestaat uit personen die niet bij de gemeente werkzaam zijn.

Gemeente Kerkrade

t.a.v. Centrale Bezwaarschriften-en Klachtencommissie 

Postbus 600

6460 AP Kerkrade

Bezwaar online indienen

Voor deze aanvraag kunt u inloggen met DigiD (particulier) en E-herkenning (bedrijf/organisatie). 

Bezwaar indienen

Wat moet ik meenemen?

Zo dient u een bezwaarschrift in:

U zet in uw bezwaarschrift:

  • uw naam en adres
  • de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven
  • een omschrijving en de datum van het besluit waartegen u bezwaar maakt (of een kopie van het besluit of publicatie)
  • de reden(en) van uw bezwaar
  • uw handtekening

Hoe lang duurt het?

U maakt bezwaar bij de gemeente binnen 6 weken na de dag van verzending van het besluit.

De Centrale Bezwaarschriften- en Klachtencommissie zal u over het verloop van de procedure nader informeren.

Extra informatie

Bent u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep bij de rechtbank. Hoe u dat kunt doen staat in de beslissing op bezwaar vermeld.