Bekendmakingen zijn besluiten van het college van burgemeester en wethouders en van de gemeenteraad. Ze gaan over besluiten of gebeurtenissen die voor u belangrijk kunnen zijn. Bijvoorbeeld over omgevingsvergunningen, wegafsluitingen, nieuwe regels in de gemeente of vergunningen voor grote evenementen.  

In ons Stadsjournaal in de Hallo Kerkrade plaatsen we een korte omschrijving van de digitale bekendmakingen. 

Om er zeker van te zijn dat u geen enkel belangrijk bericht mist én om er zeker van te zijn dat een bericht inhoudelijk juist is, bekijkt u de publicatiebladen op de website van de Overheid. 

Bekendmakingen Gemeente Kerkrade

Berichten over uw buurt

Iedere inwoner van 25 jaar of ouder met een account in MijnOverheid ontvangt automatisch de e-mailservice van Berichten over uw Buurt. U ontvangt elke week per e-mail berichten van overheidsorganisaties over besluiten die invloed kunnen hebben op uw leefomgeving. Meer informatie vindt u op de informatiepagina Berichten over uw Buurt van Overheid.nl