Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning Kerkrade (AMO Kerkrade)

E-mail: contact@amokerkrade.nl

Website: www.amokerkrade.nl/

Postbus 140  6460 AC Kerkrade

Telefoon: 06 21 56 20 96

De gemeente Kerkrade is verantwoordelijk voor de zorg aan haar (kwetsbare) inwoners.

Dit betreft:

  • de jeugdhulpverlening (Jeugdwet);
  • de individuele begeleiding en ondersteuning thuis van bijna alle  mensen met een beperking, een verslaving,  een psychiatrische of een chronische ziekte (Wet maatschappelijke ondersteuning/WMO);
  • de ondersteuning van mensen bij het vinden van (aangepast) werk en het krijgen van inkomen (Participatiewet).

De Adviesraad denkt actief mee over het ontwikkelen en uitvoeren van beleid op bovengenoemde gebieden. Ten aanzien van de Participatiewet beperkt de adviesraad zich hierbij tot zaken die samenhangen met de WMO en/of de Jeugdwet.

Als partner in Samen Leven Kerkrade stimuleert de Adviesraad de partners om in hun werk uit te gaan van de belangen en wensen van de klant. De Adviesraad stimuleert hierbij ook om tijdig en duidelijk te communiceren met zowel de klanten als met alle inwoners van Kerkrade.

De leden van de Adviesraad zijn onder meer afkomstig uit het de Seniorenraad Kerkrade, de Cliëntenraad SWI Kerkrade, de Sportstichting Kerkrade, cliëntenraden van zorgaanbieders en het Steunpunt Mantelzorg Parkstad/Ruggesteun.