Probeer de nieuwe website

Op 22 maart lanceert de gemeente Kerkrade een proefversie van de nieuwe website. Zo kunt u alvast wennen aan het nieuwe uiterlijk. Op elke pagina staat een reactieveld. Laat gerust weten wat u van de website vindt.

sluiten x

Meedoen in de samenleving: zelf doen en ondersteuning krijgen

Actief meedoen in de samenleving is voor de meeste mensen vanzelfsprekend maar soms kan dat niet en kom je in een situatie waarbij hulp van bijv. familie, vrienden of buren ook niet toereikend is. Als die situatie zich voordoet en je ondersteuning nodig hebt, waar kunt u dan terecht?

Als uw vraag voor ondersteuning duidelijk is kunt u een meldingsformulier invullen en indienden bij de gemeente; lees daarbij ook de toelichting.

Gemeente Kerkrade, uw vraagbaak

Voor al uw vragen over werk, inkomen, zorg, ondersteuning, begeleiding en jeugdhulp kunt u contact op nemen met de gemeente Kerkrade. De gemeente regelt de ondersteuning in het dagelijks leven zonder medisch karakter. Denk hierbij aan huishoudelijke hulp, opvoeding, zoeken naar werk, begeleiding en dagbesteding, aanpassen van woningen en ondersteuning voor mantelzorgers. Daarbij wordt meer dan voorheen gekeken wat u zelf nog kunt. De wetten die dit regelen zijn de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet.

U kunt de gemeente Kerkrade bereiken via:

1.   Stadskantoor - Markt 33

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur. Na 12.00 uur uitsluitend op afspraak.

Een afspraak kunt u maken via de telefoon of website.

2.   Activerium – Marktstraat 6

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur. Na 12.00 uur uitsluitend op afspraak.
Een afspraak kunt u maken via de telefoon of website.

3.   Telefoon: 14 045 (vanuit het buitenland 0031 45 567 67 67)

Op maandag t/m donderdag van 08.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur.

4.   E-mail: gemeentehuis@kerkrade.nl

Wijkpunten

Voor adressen en actuele openingstijden, zie het overzicht in de WmoWijzer Kerkrade

Partners in Samen Leven

Mocht u al contact hebben met een van de zes onderstaande organisaties dan kunt u zich daar ook melden:

- Impuls, hulp bij praktische en persoonlijke problemen, telefoon 045 - 545 63 51
- Levanto, ondersteuning op gebied van Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Opvang, telefoon 088 - 707 76 00
- Meandergroep, zorg en diensten, vooral aan ouderen en chronisch zieken; 24 uur per etmaal thuis of - als zelfstandig wonen niet meer mogelijk is - wonen met zorg in een beschermde omgeving; telefoon Klantenservice: 0900 699 0 699
- Radar, ondersteuning voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand, telefoon 088 - 350 50 00
- SGL, zorg en ondersteuning voor mensen met hersenletsel, telefoon 0800 – 745 07 45
- XONAR, hulp bij opvoedings- en opgroeiproblemen, telefoon 043 – 604 59 00.

Telefonische hulp op afstand

Belt u liever met een onbekende? Dan kunt u dag en nacht, het hele jaar door terecht bij Sensoor voor een gesprek van mens tot mens, anoniem en vertrouwelijk.
Telefoon Sensoor 045 - 571 99 99 of 0900 - 0767

Kinderen kunnen met allerlei vragen, problemen of als ze gewoon met iemand willen praten altijd bellen met de Kindertelefoon. Die is doordeweeks bereikbaar tussen 11 en 20 uur en in het weekend tussen 14 en 20 uur.
Telefoon Kindertelefoon 0800 0432

Wilt u melding maken van kindermishandeling of huiselijk geweld? Bel met Veilig Thuis.
Telefoon Veilig Thuis 0800 – 2000

Wijkverpleging

Voor de medisch noodzakelijke zorg aan huis, zoals hulp bij het douchen of het geven van medicijnen, is de wijkverpleegkundige er voor u. Die zorg is een recht in het basispakket van de zorgverzekering. Gemeente en wijkverpleegkundige overleggen met u welke zorg en ondersteuning passend en nodig zijn.

Telefoon Klantenservice Meander 0900 - 699 0 699

Zware zorg thuis of elders

Heeft u 24 uur per dag zorg nodig en kunt u die thuis niet meer krijgen, dan is het tijd voor een plek in een instelling. Wie toch graag thuis wil blijven, kan er voor kiezen deze zware zorg thuis te krijgen, bijvoorbeeld met een PGB. Zware zorg blijft in de toekomst gegarandeerd. De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt dit. U kunt zware zorg aanvragen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).
Telefoon CIZ 088 789 10 00

Informatie op internet

Regelhulp is een website van de overheid met informatie over zorg of ondersteuning. Via vragen over uw situatie komt u bij de best passende oplossing.
www.regelhulp.nl

Zoekt u specifieke diensten of organisaties op het gebied van de zorg en welzijn?
www.wmowijzerkerkrade.nl

Zoekt u specifieke diensten of organisaties op het gebied van jeugd en gezin?
www.jeugdengezinparkstad-limburg.nl

Zoekt u iemand die u kan helpen of wilt u zelf hulp aanbieden?
 www.wehelpen.nl/parkstad
Deze website werkt als een 'marktplaats'. Mensen die een ander willen helpen of hulp zoeken, vinden elkaar hier. WeHelpen is er voor iedereen. Voor uzelf, bekenden, familie, vrienden, mantelzorgers of vrijwilligers. Bijvoorbeeld bij het doen van de boodschappen, het uitlaten van de hond, het gras maaien, vervoer naar het ziekenhuis en veel meer.