Gemeente Kerkrade pakt eenzaamheid aan

Eenzaamheid advertentie
Eenzaamheid, wat doen wij eraan? 

De komende twee jaar investeert de gemeente Kerkrade 300.000 euro in de aanpak van eenzaamheid onder haar inwoners. Volgens het meest recente Burgeronderzoek voelt 16% van de Kerkradenaren zich vaak of soms eenzaam. Dit is een grote groep. Het weinig of geen contact hebben met andere mensen (sociale eenzaamheid) springt hierbij het meest in het oog.

Eenzaamheid is vaak een stil verdriet, mensen lopen er niet mee te koop en je kunt aan de buitenkant niet zien, hoe iemand zich van binnen voelt. Mensen schamen zich er zelfs voor om hardop uit te spreken dat ze eenzaam zijn.

Veel inwoners raken in een sociaal isolement, met name bij ouderen is dit het geval. Om het probleem gericht aan te pakken, zal de aandacht eerst uit gaan naar de 65-plussers. Dit betekent echter niet dat de jongeren worden vergeten. De ervaringen met de 65-plusgroep zullen een basis vormen voor een meer gerichte aanpak van eenzaamheid onder andere doelgroepen.

Aanpak

Activiteiten zijn er voldoende in Kerkrade, zoals onder anderen bewegen voor ouderen, bloemschikken en computercursussen. Het probleem is vaak dat men niet wéét welke mogelijkheden er zijn. Ook kan vervoer naar een activiteit een probleem zijn. Om die groep eenzame ouderen die dan maar thuis blijven zitten te bereiken, worden de huishoudelijke hulpen van MeanderGroep ingezet. Tijdens de reguliere werkzaamheden zoals het poetsen en strijken, komen meestal de nodige gesprekken op gang. Het is dan zaak goed te luisteren. Zo kan men erachter komen hoe de oudere zich voelt, wat hij of zij nodig heeft en kunnen de meest passende activiteiten onder de aandacht worden gebracht. 

Daarnaast zullen er vrijwilligers op pad gaan om ouderen te bezoeken. Ze gaan in gesprek en proberen samen het antwoord te vinden op de vraag: wat kunnen wij doen om uw eenzaamheid op te lossen? De vrijwilligers kunnen de weg wijzen in het aanbod van activiteiten en samen met de oudere kunnen ze op zoek gaan naar een passende activiteit. Vaak ervaren mensen een drempel om actie te ondernemen. De een voelt zich goed in een grote groep, de ander functioneert nu eenmaal beter in een kleiner gezelschap. De vrijwilligers gaan mensen helpen over die drempel heen te stappen. Voor die extra tijd en het bijscholen van de huishoudelijke hulpen en vrijwilligers stelt de gemeente geld beschikbaar.

Vrijwilligers en huishoudelijke hulpen zijn de ogen en oren, maar íedere inwoner van Kerkrade kan zich inzetten om eenzaamheid bij buurtbewoners terug te dringen en om de sociale relaties en onderlinge betrokkenheid terug te brengen in de wijken. Let op elkaar, praat met elkaar. 

Verder is het contact krijgen en houden met buren en buurtbewoners in de aanpak van het project eenzaamheid van de gemeente opgenomen.

Chevremont en Eygelshoven

In eerste instantie wordt het project eenzaamheid gestart in de buurten Chevremont en Eygelshoven. De ervaringen die daar worden opgedaan zullen worden meegenomen in een Kerkrade brede aanpak.

Tijdens twee buurtbijeenkomsten in beide buurten in juni 2017 zijn inwoners van Kerkrade bijgepraat over de geplande aanpak van de gemeente.

Meer informatie?

Bel met het Meldpunt Eenzaamheid (Ouderenwelzijn Kerkrade, Impuls, bereikbaar tijdens kantooruren), telefoonnummer 045-54 56 351 of e-mail: info@impulskerkrade.nl