Probeer de nieuwe website

Op 22 maart lanceert de gemeente Kerkrade een proefversie van de nieuwe website. Zo kunt u alvast wennen aan het nieuwe uiterlijk. Op elke pagina staat een reactieveld. Laat gerust weten wat u van de website vindt.

sluiten x

Onderwijsinstellingen

Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Kinderopvang wordt binnen de gemeente Kerkrade aangeboden door de stichting Kinderopvang Kerkrade. De stichting Kinderopvang Kerkrade verzorgt tevens buitenschoolse opvang. Daarnaast biedt Stichting Adelante Zorde mogelijkheid tot de opvang van (chronisch) zieke kinderen (Adelante IKZ BV).

Het peuterwerk wordt verzorgd door de stichting Kinderopvang Kerkrade. In alle locaties wordt voorschoolse educatie aangeboden. Deze voorziening is met name bedoeld voor peuters die extra begeleiding nodig hebben om zo succesvol mogelijk in het basisonderwijs van start te kunnen gaan.

Onderwijs

Op het gebied van primair onderwijs heeft Kerkrade veel te bieden. Er zijn 9 katholieke basisscholen verdeeld over de diverse wijken, 1 openbare basisschool met 2 locaties en één school voor Speciaal Basisonderwijs. Daarnaast is er een school voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK), de St. Jan Baptist, die vanaf de herfstvakantie van 2013 gehuisvest is in het volledig gemoderniseerde gebouw 'De Cirkel' aan de Schoolstraat te Kerkrade-West. Voor meer informatie over deze scholen bezoekt u de website van de Movare

Voor het voortgezet onderwijs kan men terecht op het Beroepscollege Parkstad Limburg locatie Holz aan de Richerstraat 35 te Kerkrade. Deze locatie heeft als eerste school voor het voortgezet onderwijs in 2013 het predicaat 'Euregioschool' ontvangen. In 2013 is de locatie geheel vernieuwd en 100% vmbo-proof gemaakt, hiermee is de school voor Kerkrade en omgeving dé centrale plek voor leerlingen met een vmbo- of havo/vmbo-advies. Voor die doelgroepen heeft de locatie Holz dan alles in huis:

1. Een doorstroommogelijkheid voor leerlingen met een havo/vmbo-advies na leerjaar 1 richting 2 havo (een schakelprogramma, mede op advies van de Kerkraadse basisscholen)
2. Vmbo theoretisch/gemengde leerweg (vergelijkbaar met de mavo)
3. Vmbo kaderberoepsgerichte en basisberoepsgerichte leerweg
4. Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

Hierbij onderscheidt de locatie zich in:
a. Vanaf de brugklas wordt er intensief samengewerkt met bedrijven in de regio op het gebied van beroepenoriëntatie.
b. Door de kleinschaligheid en de aanpak is er sprake van een veilig schoolklimaat.
c. De inspectie heeft haar waardering uitgesproken voor het rendement van het onderwijsaanbod.
d. Er zijn al flinke stappen gezet om voor elke leerling tot een eigen leerroute te komen, gebaseerd op talent, passie en ambitie.
e. Er zijn veel activiteiten, ook buiten de les, die erop gericht zijn om leerlingen het verband tussen alle leergebieden te laten ontdekken.
f. Veel projecten passen binnen het doel om met deze locatie midden in de maatschappij te staan en ook een positieve bijdrage te leveren aan de eigen omgeving en toekomst.
g. Er wordt uitstekend samengewerkt met het MBO en daar profiteren alle leerlingen van. Het is ook mogelijk om enkele vakken op een hoger niveau af te sluiten en voor een internationaal erkend Duits certificaat te gaan.
(kijk voor meer informatie op de website van de Holz )