Ken jij een kanjer die het jeugdlintje Jód Jedoa! verdient?

Ken je iemand tussen de 6 en 18 jaar uit Kerkrade die zich vrijwillig inzet of heeft ingezet voor een medemens, een vereniging of voor de gemeente Kerkrade zonder daar zelf belang bij te hebben? Denk hierbij onder andere aan:
• Mantelzorg
• Het organiseren van activiteiten in b.v. een wijk of buurthuis
• Het verrichten van een heldendaad
• Bijzonder vrijwilligerswerk bij een culturele, muziek- of sportvereniging
• Actie voeren voor een goed doel

Ben jij van mening dat deze kanjer hiervoor een gemeentelijke onderscheiding verdient?

"Wij zijn als gemeente van mening dat jeugdigen het ook verdienen om in het zonnetje te worden gezet! Er zijn namelijk in deze groep genoeg personen die zich belangeloos inzetten voor de medemens en de maatschappij en dát willen wij belonen" laat de wethouder weten.

De voorwaarden:

  • Woonachtig zijn in de gemeente Kerkrade;
  • Gedurende een langere periode belangeloos inzetbaar zijn (geweest);
  • Deze inzet moet minimaal een halfjaar hebben geduurd in de afgelopen 18 maanden;
  • De inzet of daad is niet eerder via een ander project of prijs beloond.

De Procedure: Iedereen kan door het invullen van een voordrachtformulier een jeugdige voordragen, maar elke voordracht moet worden ondersteund door minimaal twee referenties die meerderjarig zijn en geen familielid. Het formulier dient ondertekend te worden ingezonden. Dit kan via de reguliere post naar:
Gemeente Kerkrade
T.a.v. de adviescommissie Jeugdlintje / afdeling Welzijn
Postbus 600
6460 AP Kerkrade
Je kunt het ook per e-mail inzenden. Het formulier moet voorzien zijn van handtekeningen, dus bij voordracht per e-mail, dient het als pdf te worden ingezonden naar het e-mailadres: gemeentehuis@kerkrade.nl. Bij onderwerp vermelden: Jeugdlintje / afdeling Welzijn.

De uiterste termijn van inzending is 1 oktober. Na ontvangst van de voordracht zal contact worden opgenomen om een en ander te bespreken. De kandidaten worden geschikt bevonden door de selectiecommissie, waarvan de wethouder van Jeugdzaken voorzitter is. Degene die heeft voorgedragen, krijgt hierover bericht. Daarna wordt contact opgenomen met de ouders/verzorgers.
Het jeugdlintje Jód Jedoa! wordt officieel uitgereikt door de wethouder van Jeugdzaken, de heer Jo Schlangen in het Raadhuis op de "Dag van de Vrijwilliger" in de maand december.

Bekijk ook eens het sfeerverslag van de uitreiking van het Jeugdlintje 2016!