Ondersteuning aanvragen

Heeft u vragen over opvoedingsondersteuning of andere lichte ondersteuning voor uw kind? Of wilt u uw kind aanmelden voor jeugdhulp of voorzieningen waarvoor geen verwijzing of beschikking nodig is? Dan kunt u terecht bij Team Jeugd en Gezin, onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Team Jeugd en Gezin is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08.30 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur.
Team Jeugd en Gezin is telefonisch bereikbaar op nummer 045-5456351. Mailen kan ook naar teamjeugdengezin@impulskerkrade.nl

Gespecialiseerde jeugdhulp aanvragen

Wanneer u ondersteuning nodig heeft in de vorm van gespecialiseerde jeugdhulp, waarvoor een verwijzing of beschikking nodig is, kunt u contact opnemen met Team Jeugdhulp van de gemeente Kerkrade.

Hierin zitten professionals die samen met u en uw kind op zoek gaan naar passende jeugdhulp. Het team Jeugdhulp is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur. Het telefoonnummer is: 14 045. Ook kunt u een mail sturen naar jeugdhulp@kerkrade.nl

Informatie voor verwijzers

Wanneer u een jeugdige wilt doorverwijzen naar het Team Jeugdhulp voor nieuwe jeugdhulp of voor een verlenging van de jeugdhulp vragen wij, waar dit mogelijk is, om een ingevuld '1 Gezin, 1 Plan'. Via bovenstaande contactgegevens kunt u met uw verwijzingen terecht bij Team Jeugdhulp.

Spoedeisende hulp (SEH)

Als er buiten de kantooruren van Team Jeugdhulp of tijdens feestdagen sprake is van een (dreigende) crisissituatie binnen een gezin dan schakelt een hulpverlener de hulp in van een van de collega's van de SEH van Bureau Jeugdzorg Limburg. Buiten kantooruren en op feestdagen staat dit team van medewerkers klaar om in te grijpen in ernstige situaties waarbij de veiligheid van een jeugdige in het geding is. De SEH is rechtstreeks bereikbaar via telefoonnummer 088 0072990.

Vertrouwenspersoon AKJ (Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg)

De vertrouwenspersoon van het AKJ is er voor alle cliënten die te maken hebben met de Jeugdwet. Kinderen, jongeren én ouders kunnen een beroep doen op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon werkt voor een aparte stichting, het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) en is niet in dienst van de gemeente.

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over de hulp die u vanuit de gemeente krijgt. Of u heeft een klacht over een van de consulenten of medewerkers. U kunt dit in eerste instantie bespreken met het Team Jeugdhulp of het Team Jeugd en Gezin. Als dit niet helpt, of wanneer dit om een andere reden niet kan, dan is het goed om te weten dat u terecht kunt bij een vertrouwenspersoon van het AKJ. Deze zal uw verhaal altijd serieus nemen. Zij/hij informeert u ook over uw rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon ondersteunen bij een gesprek met de gemeente en/of de klachtencommissie.

Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is altijd gratis. Op de website van het AKJ is meer informatie hierover te vinden: www.akj.nl. Via deze website kunnen jongeren en ouders ook met de vertrouwenspersoon chatten. Dat kan van maandag tot en met donderdag van 16.00u tot 20.00u, en op vrijdag van 15.00u tot 17.00u. Telefonisch is het AKJ bereikbaar op: 088 - 5551000.