Speelplekkenbeleid gemeente Kerkrade

Uitvoering speelplekkenplan op koers

Sinds enkele maanden werkt de gemeente Kerkrade aan de uitvoering van een nieuw speelplekkenplan. Het speelplekkenbeleid houdt in dat alle formele speelplekken in Kerkrade worden opgeknapt en deels vernieuwd of uitgebreid. Een aantal speelplekken wordt opgeheven en ontmanteld. Er is zorgvuldig gekeken naar een goede verdeling van speelruimtes in de stad over de verschillende wijken in Kerkrade. Onderzoek is verricht naar de aantallen en leeftijden van inwoners van alle buurten en wijken om een zo goed mogelijke locatieverdeling van speelruimtes te krijgen in de stad.

Ook worden de 8 speeltuinen in Kerkrade voorzien van nieuwe speeltoestellen en zal in de wijk Heilust een geheel nieuwe speeltuin worden ingericht. In samenspraak met de speeltuinverenigingen zijn aanpassingen van de speeltuinen doorgenomen. Vanaf najaar 2014, als de speeltuinen weer gesloten zijn, worden de nieuwe toestellen geplaatst zodat deze volgend speeltuinenseizoen (2015) in gebruik 17.03.14: Bewonersbijeenkomst speelplekkenbeleid
Maandagavond 17 maart jl. vond de eerste bewonersbijeenkomst plaats voor het speelplekkenbeleid. In Basisschool De Diabolo kwamen buurtbewoners bij elkaar.
kunnen worden genomen. De uitvoering van het plan ligt vooralsnog op schema.

Buurtbijeenkomsten

In alle wijken in Kerkrade zijn bewonersavonden geweest. In deze bijeenkomsten werden buurtbewoners geïnformeerd over de plannen met de speelplekken in hun directe omgeving. Ook konden de omwonenden meedenken en - praten over de invulling van bepaalde speelplekken.

Er zijn ook workshops met kinderen georganiseerd waarin de jonge buurtbewoners hun wensen duidelijk konden maken. Verder hebben jongeren meegedacht over speel- en skateplekken.

Naar aanleiding van de verkregen informatie tijdens deze bijeenkomsten en workshops zijn er ontwerpen gemaakt voor alle 5 grotere speelplekken in de stad. Bekijk de ontwerpen:


Jongeren workshop skateplek mei 2014
De gemeente heeft gepraat met jongeren over hun wensen en voorkeuren voor de nieuwe skateplekken.

Ontwerp speelplek Op de Knip
Ontwerp speelplek Prickbos
Ontwerp speelplek Vincent van Goghplein
Ontwerp speelplek Pastoor v.d. Heydenlaan
Ontwerp speelplek Lauraterrein

Momenteel zijn de nieuwe speeltoestellen besteld. Afhankelijk van de levertijden en de inrichting van de plekken, zullen de meeste speelplekken vanaf september 2014 geplaatst worden.

Skateplekken

In het Laurapark en Prickbos zullen skatevoorzieningen worden aangelegd of opgeknapt worden.

In samenwerking met de jongerenwerkers van Impuls heeft de gemeente gepraat met jongeren over hun wensen en voorkeuren. Naar aanleiding daarvan zijn er ontwerpen gemaakt voor de nieuwe skateplekken. Er zullen skatebanen voor verschillende leeftijdscategorieën komen.

Ook belangrijk voor omwonenden is dat de skatevoorzieningen van goede en geluidsarme materialen worden gemaakt.

Avonturenspeelplek Op de Knip

Op woensdag 26 februari 2014 is een bouwbord onthuld in de buurt Op de Knip. Dit projectbord laat de plannen zien voor de toekomstige  avonturenspeelplek. Het bord werd onthuld door voormalig wethouder Caroline Szalata.

Voor het ontwerp van de nieuwe speelplek  heeft de gemeente zich gebaseerd op de ideeën van een aantal kinderen die op 15 januari jongstleden hiervoor bij elkaar zijn gekomen. Op die dag hebben meerdere kinderen in groepjes maquettes gemaakt van hun ideale speelplek. In het uiteindelijke ontwerp van de nieuwe avonturenspeelplek is veel mogelijk rekening gehouden met de ideeën en wensen van deze kinderen.

12.03.14 Projectbord speelplek Op de Knip
Wethouder Caroline Szalata onthulde het bouwbord voor de nieuwe speelplek in Op de Knip.
De kinderen die hadden meegewerkt aan de workshop, waren uiteraard aanwezig bij de onthulling van het projectbord.

Meer informatie

Bekijk posters waarop overzichtskaartjes te zien zijn voor iedere wijk. Hierop kunt u zien om welke speelplekken het concreet gaat in uw wijk:
Oost: Centrum, Nulland, Bleijerheide
Oost: Haanrade, Chevremont, Erenstein, Rolduckerveld, Holz
West: Spekholzerheide, Heilust, Terwinselen, Kaalheide, Gracht
Noord: Waubacherveld, Hopel, Vink, Eygelshoven

Bekijk de overzichtstekeningen waarop alle speelplekken in Kerkrade te zien zijn.

Tekening van de huidige situatie
Tekening van de gewenste situatie

Lees de uitgebreide documenten van het speelplekkenbeleid.

Beleidsplan speelplekkenbeleid Kerkrade
Analyse en advies voor wijk Noord
Analyse en advies voor wijk West
Analyse en advies voor wijk Oost-Noord
Analyse en advies voor wijk Oost-Zuid