Center Court: een gezonde stijl van leven

Atriumterrein. Zicht vanaf de Belvedere over de Anstelvallei en het Sport Court. Illustratie: KettingHuls
Atriumterrein. Zicht vanaf de Belvedere over de
Anstelvallei en het Sport Court.
Illustratie: KettingHuls
De gemeente Kerkrade werkt samen met projectontwikkelaar Wyckerveste en Heton aan plannen voor het Center Court, een bundeling van bewegen, sport, kennis, (gezondheids-)zorg en onderwijs op het Atriumterrein.

Op het 40.000 vierkante meter grote ziekenhuisterrein (ruim zes voetbalvelden) zijn een groot sportcomplex met zwembad, sporthal en buitensportvelden, zorgwoningen, zorg- en ziekenhuisfaciliteiten, studentenwoningen en een kennis- en expertisecentrum (planbureau) beoogd. Alles is erop gericht de bewoners van Kerkrade op weg te helpen naar een actieve en gezonde leefstijl.

Op dit ogenblik wordt onderzocht of de plannen van Heton (accommodatiebeheer) en Wyckerveste financieel haalbaar zijn en of ze passen in de ruimtelijke ontwikkelingen in Kerkrade van dit moment. Of dat zo is, wordt in januari 2017 duidelijk. Bij groen licht zou later dat jaar kunnen worden gestart met de uitvoering van de plannen. Center Court vormt dan over enkele jaren samen met het nog aan te leggen Martin Buberplein, het Cultuurcluster Kerkrade en het opgeknapte centrum het nieuwe stadshart van de gemeente. Het wordt een plek waar men voor elkaar zorgt, samen beweegt, samenwerkt en van elkaar leert.

Wat is Center Court? De initiatiefnemers aan het woord.
Bekijk het Center Court filmpje.
 

Bekijk hier de commissievergadering van 15 juni 2016 waarin de voortgang van de herontwikkeling van het Atriumterrein wordt besproken (vergaderpunt 5)

Center Court logo

Zuyderland

Het Zuyderland ziekenhuis dat op het terrein is gevestigd, heeft nog slechts een klein deel van het hoofdgebouw in gebruik en was van plan te verhuizen. Wyckerveste heeft een koopovereenkomst gesloten met Zuyderland voor de koop van het hoofdgebouw en wil een klein gedeelte (3000 vierkante meter) daarvan verhuren aan het ziekenhuis. In de plannen voor de Bewegingsboulevard/Center Court blijft het ziekenhuis dus behouden op de huidige plek voor met name poliklinische ingrepen, zoals nu ook het geval is.

Partners

Atriumterrein: hoofdentree Center Court met Belvedere boven op het dak. Illustratie: KettingHuls
Atriumterrein: hoofdentree Center Court met Belvedere
boven op het dak. Illustratie: KettingHuls
Daarnaast komt er een medisch centrum en hebben 19 partners op het gebied van sport en vrije tijd, onderwijs, zorg en wetenschap zich aangesloten bij het Center Court-concept door het onderschrijven van dezelfde missie, visie en doelstellingen. 

Met Medisch Centrum Wijngracht wordt nog gesproken over voortzetting van het verblijf op het voormalige Atriumterrein. Heigracht, het zorgverblijf voor tijdelijke opname (respijthuis) verhuist naar een ander gebouw op het terrein. In het flatgebouw dat daardoor vrijkomt, komen 80 woningen voor niet-EU studenten. Meander wil op het terrein veertig zorgwoningen bouwen.

Gezonde leefstijl

De initiatiefnemers willen met Center Court een belangrijke bijdrage leveren aan een gezondere leefstijl van de inwoners van Kerkrade. Door de combinatie van een breed sportaanbod met zorg, educatie en kennis over voeding en beweging kunnen bewoners van de gemeente leefstijlproblemen op alle fronten tegelijk aanpakken.

In het planbureau dat op het terrein wordt gevestigd, wordt onderzoek gedaan en worden methodes ontwikkeld om de negatieve trends, zoals obesitas en diabetes, om te buigen. Scholen en sportverenigingen worden daar voortdurend bij betrokken. Zo bekijkt het planbureau samen met Fontys Hogescholen hoe het bewegingsaanbod op scholen kan worden verbeterd.

Verenigingen

Atriumterrein. Zicht vanuit het zwembad op de Anstelvallei. Illustratie: KettingHuls
Atriumterrein. Zicht vanuit het zwembad op de
Anstelvallei. Illustratie: KettingHuls
Ook sportverenigingen krijgen een belangrijke plek op de nieuwe bewegingsboulevard. Zo zullen de huidige verenigingen van zwembad D'r Pool gebruik gaan maken van het nieuw te realiseren bad van de Bewegingsboulevard. Veel binnensportverenigingen gaan gebruik maken van de sporthal en andere sportfaciliteiten. Kerkraadse sportverenigingen kunnen daarnaast rekenen op professionele ondersteuning van het planbureau bij bijvoorbeeld de organisatie van activiteiten en projecten die sport en beweging stimuleren, maar ook bij het werven van (bestuurs-)leden, vrijwilligers en administratieve ondersteuning. Bovendien kunnen ze gebruik maken van de vergader- en kantoorfaciliteiten van het toekomstige planbureau.

IBA Parkstad

IBA staat voor Internationale Bau Ausstellung, een fenomeen dat ruim honderd jaar geleden in Duitsland is ontstaan om steden of gebieden met een verzwakte economie of industrie een impuls te geven. Met als tastbaar resultaat een fysieke verandering in het gebied. Minstens zo belangrijk is de omslag in denken en werken door de mensen in het gebied en de waardering voor het gebied. Projecten van IBA vragen inzet van iedereen: van wijkbewoner tot overheid tot het bedrijfsleven. Iedereen moet zijn steentje bijdragen om veranderingen door te voeren. Samen werken aan hernieuwde trots, die uitnodigt om te investeren. IBA Parkstad heeft dan ook direct het grote belang van de ontwikkeling van het Center Court onderkend. Samen met gemeente, ontwikkelaar Wyckerveste en Heton, de bedenker van het Center Court-concept, is aan drie landelijk bekende landschapsbureaus gevraagd een plan te maken voor deze uitzonderlijke plek. Mooi gelegen aan het centrum bij de kerk op een heuvel en met zicht op de omgeving en de verbinding met de Anstelvallei.

De keuze is gevallen op het plan van KettingHuls. De jury gaf aan dat als één plan het in zich heeft om het imago en beeld van Kerkrade een nieuwe invulling te geven, dit het plan van KettingHuls is. IBA Parkstad is zeer tevreden over het plan dat binnen korte tijd met haar medewerking tot stand is gekomen. IBA Parkstad ziet dit als een uitstekende aanzet om Center Court Atriumterrein: sporten in de Open Ruimte. Illustratie: KettingHuls
Atriumterrein: sporten in de Open Ruimte.
Illustratie: KettingHuls
de komende jaren samen met de gemeente Kerkrade en andere partners het plan te realiseren.

Inrichting

In het plan van KettingHuls wordt het Atriumterrein een groene openbare ruimte. De nieuwbouw loopt dankzij het hoogteverschil naadloos over in het landschap. Door de begroeiing op de spoordijk uit te dunnen wordt het adembenemend uitzicht vanaf het terrein over het omliggende landschap hersteld. Ook vanuit het centrum en de begraafplaats zijn dan weer de Anstelvallei, de Wilhelminaberg en het land erachter te zien.

De verzonken nieuwbouw komt te liggen op de punt van het Atriumterrein bij de rotonde tussen de Caspar Sprokelstraat en Wijngracht en markeert het begin van Center Court en de ingang naar het centrum. De daken zijn begroeid en via trappen en hellingbanen voor publiek toegankelijk. Aan de rand van het dak aan de zijde van de Caspar Sprokelstraat komt de Belvedère met een prachtig uitzicht over de spoordijk op de Anstelvallei. Op de daken liggen ook vijvers die water zuiveren en een renparcours met obstakels. Aan de andere kant van Center Court vormt het Balkon de verbinding van het Martin Buberplein met het Kerkplein.

 Factsheet Center Court
Illustratie: KettingHuls

Partners Center Court: 

Heton (initiatiefnemer), Wyckerveste (projectontwikkelaar), Gemeente Kerkrade, Coherence Group (systeemgeneeskunde), DWA (architecten), Fontys Hogeschool, Heton (exploitant), IBA Parkstad, Meander (zorggroep), Mediq Apotheek, Huisartsen Passage en Schiffelers, Fysiotherapie Mijnes en Van de Broek, Sportho (revalidatie), Parkstad Limburg (studentenhuisvesting), Sportstichting Kerkrade, Stichting Laureus, Zuyd Hogeschool, GGD, Movare (onderwijsstichting), Zuyderland (medische zorg).