Het hondenbeleid van de gemeente Kerkrade

Hondenbeleid 2In de gemeente Kerkrade zijn er ongeveer 5000 geregistreerde honden. Al deze honden samen produceren per jaar maar liefst ongeveer 49.000 kilo uitwerpselen. Deze hondenpoep komt natuurlijk op diverse plekken in de openbare ruimte terecht: op straat, trottoirs, gazons en andere groenvoorzieningen.

De gemeente Kerkrade heeft een hondenbeleid dat is gericht op het creëren en behouden van leefbaarheid in alle buurten in Kerkrade. Het uitgangpunt is dat de openbare ruimte van ons allemaal is; zowel van hondenbezitters als van niet-hondenbezitters. 

Voor hondenbezitters is er een aantal voorzieningen gerealiseerd. In het belang van alle inwoners van Kerkrade wordt er toegezien op het naleven van bepaalde spelregels met betrekking tot het uitlaten van honden en hondenpoep. 

Voorzieningen

In Kerkrade zijn er voor uw hond(en) speciale losloopgebieden en uitloopgebieden. Ook zijn er uitlaatroutes gemaakt.

 • Omheinde losloopgebieden

Uiteraard heeft uw hond de behoefte om af toe vrij te kunnen rennen en spelen. Omdat niet iedere hondenbezitter de beschikking heeft over een tuin, heeft de gemeente twintig omheinde losloopgebieden aangelegd. In deze omheinde losloopgebieden geldt geen aanlijnplicht en kan uw hond ook zijn behoefte doen zonder dat u de uitwerpselen hoeft op te ruimen. Deze gebieden worden regelmatig in opdracht van de gemeente schoongemaakt. De locaties van de omheinde losloopgebieden staan aangegeven op het inlegvel van deze folder. 

 •  Uitlaatroutes

De praktijk wijst uit dat grasbermen en dergelijke vaak worden gebruikt als uitlaatplaats voor honden. Op speciale uitlaatroutes kan uw hond aangelijnd naast het pad zijn behoefte doen en hoeft u uitwerpselen niet op te ruimen. De locaties van deze uitlaatroutes staan aangegeven op het inlegvel van deze folder. 

 • Uitloopgebieden

Uitloopgebieden zijn grote gebieden die niet zijn omheind maar zijn gemarkeerd met palen. Bij de ingang van de gebieden staan de grenzen aangegeven met borden. De gemeente Kerkrade kent momenteel vier van zulke gebieden. Ook hier hoeft u uw hond niet aangelijnd te houden en geldt ook geen opruimplicht van hondenpoep. Wel vragen wij in deze gebieden aandacht voor de overige aanwezige flora en fauna. De locaties van deze uitloopgebieden staan aangegeven op het inlegvel van deze folder.

Op alle andere plekken in de stad, dus buiten deze gebieden en routes, dient u uiteraard wel uw hond aan te lijnen en de poep op te ruimen.Honden

Wat mag wel en wat mag niet?

Natuurlijk mag u gaan en staan waar u wilt met uw huisdieren. Voor uw hond geldt echter een aantal plaatsen waar deze niet mag komen. Dat zijn in ieder geval begraafplaatsen, zandbakken, kinderspeelplaatsen en speelweiden. 

 • Bent u verplicht zelf hondenpoep op te ruimen?

Als hondenbezitter bent u verplicht de uitwerpselen van uw hond zelf op te ruimen. De opruimplicht geldt overal, alleen niet voor de zogeheten losloopgebieden, uitlaatroutes en uitloopgebieden, zoals u eerder al kon lezen. Als gevolg hiervan is het ook verplicht een opruimmiddel (zoals een plastic zakje)bij u te hebbentijdens het uitlaten van de hond.
Om te voorkomen dat u langer dan strikt noodzakelijk met een zakje met uitwerpselen moet lopen, heeft de gemeente zogeheten depodogbakken geplaatst waarin deze zakjes gedeponeerd mogen worden. Depodogbakken zijn te herkennen aan de groene kleur. Daarnaast staat op de bak een afbeelding van een hond. In Kerkrade zijn er meer dan 150 depodogbakken geplaatst. Deze bakken staan langs de routes die veel door hondenbezitters worden gevolgd en bieden de mogelijkheid om het plastic zakje in te gooien. 

 • Mag uw hond loslopen of moet hij aangelijnd worden? 

In heel Kerkrade geldt een aanlijnplicht. Het is dus verboden uw hond los te laten lopen; uw hond moet aangelijnd zijn bij het uitlaten.

De enige uitzondering op dit verbod vormen de zogeheten omheinde losloopgebieden en de uitloopgebieden waar honden vrijelijk kunnen rennen en spelen. De locaties van deze gebieden staan aangegeven op het inlegvel van deze folder. 

 • Hoe wordt er gecontroleerd en toezicht gehouden? 

Op de naleving van bovenstaande regels wordt gecontroleerd door medewerkers van de gemeente Kerkrade. Als een overtreding wordt geconstateerd,  zal een proces-verbaal worden opgemaakt. Hondenbeleid 1Onderstaand een overzicht van de mogelijke verbalen en de daarbij horende bedragen: 

-          Hond niet aangelijnd op de openbare weg € 90,-         
-          Hond laten verblijven op een speelweide of zandbak € 130,-   
-          Uitwerpselen niet opruimen €130,-    

Overige informatie 

 • Hondenbelasting

Sinds 1 januari 2015 wordt hondenbelasting geïnd door de BsGW in plaats van de gemeente. Voor meer informatie: kijk op de website van de BsGW of bel naar tel. nr. 088-84 20 420.

 • Vermissing of overlijden 

Ingeval van vermissing van uw hond kunt u contact opnemen met het dierenbeschermingscentrum Limburg in Born, bereikbaar via telefoonnummer 088 - 811 3600. 

Mocht uw hond zijn overleden dan kunt dit bij de gemeente melden, bij de balie van het stadkantoor (Markt 33, Kerkrade). Als uw dierenarts uw hond heeft moeten laten inslapen, zal deze u daarvan een bewijs overhandigen. Deze kunt u bij de gemeente laten zien. Als uw hond thuis is overleden en u gebruik heeft gemaakt van een dierencrematorium, zal deze u eveneens een bewijs van crematie overhandigen. Deze kunt u ook bij de gemeente laten zien. 

Bij afmelding van uw hond dient u tevens de hondenpenning in te leveren. 

Heeft u nog vragen? U kunt altijd contact opnemen met de gemeente via het algemeen telefoonnummer 14 045 of via het e-mail adres gemeentehuis@kerkrade.nl

Uitlaatroutes, losloopgebieden en uitloopgebieden

In Kerkrade zijn er voor uw hond(en) speciale losloopgebieden en uitloopgebieden. Ook zijn er uitlaatroutes gemaakt.

Uitlaatroutes

Wél aanlijnplicht, geen opruimplicht 

Losloopgebieden

Geen aanlijnplicht, geen opruimplicht

Uitloopgebieden

Geen aanlijnplicht, geen opruimplicht 

N.B. De wijkindeling in kader van het hondenbeleid wijkt af van de reguliere wijkindeling.

Wijk Noord

Uitlaatroutes:

 • Dringelsvoorweg
 • Boomgaardskuilweg
 • Clemensstraat
 • Kennedylaan / Churchillaan
 • Nievelsteenstraat
 • Rimburgerweg
 • Merksteinstraat
 • Holzkuilerweg
 • Openbare wandelpaden in buitengebied Schouffertsbos
 • Wandelroute langs de Worm 
 • Fringslaan (spoorzijde)

Omheinde losloopgebieden:

 • Russelstraat
 • Wackersstraat
 • Veldhofstraat/- park
 • Torenstraat 

Uitloopgebieden:

 • Loosbos 

 Wijk Oost

 Uitlaatroutes:

 • Baalbruggerweg
 • Berenbos
 • Beukenstraat
 • Kanunnik Ernstpad
 • Kanunnik Kruyderpad
 • Kerkvoetpad
 • Openbare wandelpaden buitengebied Berenbos
 • Openbare wandelpaden buitengebied Carisborg
 • Openbare wandelpaden buitengebied Beemden
 • Openbare wandelpaden buitengebied Rolduc

 Omheinde losloopgebieden:

 • Ailbertuslaan
 • Baamstraat
 • Feldbiss
 • Henri Jonasplein
 • Honeestraat
 • Honeestraat / Nieuwstraat
 • Luchesiusplein
 • Nassaustraat
 • Pricksteenweg
 • Stadspark bij grote vijver

 Uitloopgebieden:

 • Dir. Cortenstraat

 Wijk West

 Uitlaatroutes:

 • Boerenanstelerweg
 • Bosweideweg
 • Cranenweyerweg
 • Crombacherstraat
 • Dentgenbachweg
 • Erensteinerbosweg
 • Gulperweg
 • Hammijnstraat
 • Hammolenweg
 • Hamstraat
 • Herenanstelerweg
 • Kloosteranstelerweg
 • Mensheggerweg
 • Nieuw Erensteinerweg
 • Nullanderbergsweg
 • Oud Erensteinerweg
 • Oude Tunnelweg
 • Parallelweg
 • Schifferheidestraat
 • Strijthagenweg
 • Tunnelweg
 • Vauputsweg
 • Wauwelpad
 • Wiebachtstraat
 • Openbare wandelpaden buitengebied Anstelvallei / Erensteinerbos
 • Openbare wandelpaden buitengebied kasteel Erenstein
 • Openbare wandelpaden buitengebied Hambos

 Omheinde losloopgebieden:

 • Salviaplein
 • Strijthagenweg
 • Op de Knip
 • Spekhofstraat
 • Sportstraat

 Uitloopgebieden:

 • Plateau Hamstraat
 • Spoorzoeker