Probeer de nieuwe website

Op 22 maart lanceert de gemeente Kerkrade een proefversie van de nieuwe website. Zo kunt u alvast wennen aan het nieuwe uiterlijk. Op elke pagina staat een reactieveld. Laat gerust weten wat u van de website vindt.

sluiten x

Discriminatie melden

Wordt u ongelijk behandeld of gediscrimineerd? Vul dan het formulier discriminatie melden in. De melding of klacht komt terecht bij de Antidiscriminatievoorziening Limburg (ADV).
In verband met een zorgvuldige registratie vragen wij u om het formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Wilt u de discriminatie alleen melden, zonder verdere acties, dan kan dat. Geef dan op het formulier aan dat u verder geen contact wilt. Anoniem melden kan ook.

Op basis van de antidiscriminatiewet is de gemeente verplicht haar inwoners toegang te bieden tot een antidiscriminatievoorziening, waar ze terecht kunnen met al hun klachten over discriminatie. Artikel 1 van deze wet verplicht gemeenten om zorg te dragen voor toegang voor hun inwoners tot een antidiscriminatievoorziening, waar ze terecht kunnen voor laagdrempelige en onafhankelijke bijstand en advies inzake discriminatie en voor het registreren van meldingen van discriminatieklachten.

Een antidiscriminatievoorziening heeft als taak onafhankelijke bijstand te verlenen aan personen bij de afwikkeling van hun klachten betreffende onderscheid als bedoeld in de Algemene wet gelijke behandeling en het Burgerlijk Wetboek of discriminatie als bedoeld in het Wetboek van strafrecht. De gemeente Kerkrade heeft ervoor gekozen bovenstaande wettelijke taken te laten uitvoeren door de Antidiscriminatievoorziening Limburg (ADV Limburg). Contactgegevens ADV Limburg: Looiersgracht 4, 6211 JK Maastricht. T: 043-321 84 89. E: meldpunt@advlimburg.nl. W: www.advlimburg.nl