Gemeentelijke belastingen over naar BsGW

Logo BsGW
Sinds 1 januari 2015 voert de BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen) het innen van de gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting uit. Dit betekent vanaf nu maar 1 aanslagbiljet ontvangt voor waterschapsbelasting als gemeentelijke belastingen. De BsGW doet dit inmiddels al voor 30 Limburgse gemeenten, waaronder dus nu ook Kerkrade. Hierdoor worden kennis en ervaring gebundeld en door verdere professionalisering neemt de kwaliteit toe. Door de samenwerking wordt het op den duur goedkoper om de gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting te innen. De gemeente blijft zelf bepalen hoeveel belasting u betaalt. Daarnaast verzorgt de gemeente nog de afhandeling / uitvoering van de belastingzaken over de voorgaande jaren tot en met 2014. 

Met al uw vragen over de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelasting vanaf het belastingjaar 2015 kunt u voortaan terecht bij de BsGW.

Het totaalbedrag is een optelsom van twee belastingen

Vorige jaren ontving u de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelastingen op twee aparte aanslagbiljetten. Vanaf 2015 ontvangt u de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelasting gecombineerd op één aanslagbiljet van de BsGW. Het totaalbedrag op het aanslagbiljet is de optelsom van deze twee belastingen.

Automatische afschrijving voor de gemeentelijke én waterschapsbelastingen

Het betalen van de belastingen kan op meerdere manieren. Het gemakkelijkste is automatische incasso. Heeft u eerder al een machtiging afgegeven voor de automatische afschrijving van gemeentelijke belastingen of waterschapsbelasting? Dan maakt de BsGW het gemakkelijk voor u en neemt deze machtiging over voor het nieuwe aanslagbiljet. U betaalt het totaalbedrag op het aanslagbiljet dan in maximaal 10 termijnen (voorheen 11 termijnen).  

Omdat beide belastingenaanslagen op één aanslagbiljet staan, is automatische incasso van slechts één van beide belastingen niet meer mogelijk. Op de persoonlijke pagina via de website van de BsGW kunt u uw machtiging wijzigen of intrekken.

Kiest u niet voor automatische incasso, dan moet u zelf zorgen dat de aanslag tijdig wordt betaald. Dat kan in maximaal twee termijnen (voorheen 11 termijnen). De vervaldata waarop uw betalingen moeten zijn ontvangen, staan op het aanslagbiljet.

Kunt u het aanslagbedrag niet in twee keer betalen, maar kiest u niet voor automatische incasso? Neem dan contact op met de BsGW om de mogelijkheid voor het betalen in meerdere termijnen te bespreken.

Betaalgemak

In 2014 is het nieuwe lange IBAN rekeningnummer geïntroduceerd.  De acceptgirokaart zoals die nu nog bestaat, gaat in de nabije toekomst verdwijnen. Op het aanslagbiljet wordt deze verandering evenals bij andere overheden, instellingen en bedrijven, nu al toegepast. U ontvangt daarom geen papieren acceptgirokaarten meer. Betalen kan door eigen overschrijving. U moet dan zelf zorgen dat uw belastingen op tijd worden betaald.

U kunt de belastingen op verschillende manieren betalen:

-          Automatische incasso
-          Eigen overschrijving (LET OP: u krijgt geen acceptgiro meer!)
-          FiNBOX
-          iDeal.

Vanaf 1 januari kunt u niet meer contant betalen in het gemeentehuis (m.u.v. gemeentelijke belastingen t/m belastingjaar 2014).

Betalen via automatische incasso is het gemakkelijkst. Vul het machtigingsformulier in dat u aantreft bij de belastingaanslag en stuur het op. De BsGW schrijft dan de belastingen gespreid af in maximaal 10 termijnen.

Betalen via eigen overschrijving

Het totaalbedrag op uw aanslagbiljet is de optelsom van de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelasting. Betalen via automatische incasso is het gemakkelijkst. Vul het machtigingsformulier in dat u aantreft bij de belastingaanslag en stuur het op. De BsGW schrijft dan de belastingen gespreid af in maximaal 10 termijnen.

Kiest u niet voor de mogelijkheid van automatische afschrijving, dan dient u zelf zorg te dragen voor tijdige betaling van de aanslagen in twee termijnen binnen twee maanden na dagtekening van de aanslag. Als het voor u niet mogelijk is een ontvangen aanslag in twee termijnen op tijd te betalen, kunt u vragen om een persoonlijke betalingsregeling te treffen. 

Welke naam, welk rekeningnummer?

Het kan zijn dat u de gemeentelijke en waterschapsbelastingen tot nu toe van twee aparte rekeningen liet afschrijven. Of dat elk aanslagbiljet op een andere naam stond.

Omdat de belastingen vanaf 2015 op één aanslagbiljet staan, ontvangt één persoon het aanslagbiljet en schrijft de BsGW af van één rekeningnummer. Het rekeningnummer kunt u zelf veranderen, zodra u de belastingaanslag heeft ontvangen. Wijzigen kan via uw persoonlijke pagina op de website van de BsGW of per brief. U kunt niet telefonisch wijzigen.

Regel uw belastingzaken online

U heeft vanaf nu, voor zowel de waterschapsbelasting als de gemeentelijke belastingen, alleen nog met de BsGW te maken. Op de website van BsGW vindt u meer informatie.

Uw persoonlijke belastingzaken regelt u snel en gemakkelijk via uw persoonlijke pagina op deze website.  Via uw persoonlijke pagina kunt u bijvoorbeeld bezwaar maken tegen de opgelegde aanslag of er een vraag over stellen . Maar u kunt er ook uw aanslag bekijken en een kopie downloaden als u hem in de loop van het jaar nog eens nodig heeft. Op deze persoonlijke pagina kunt u het taxatierapport van uw woning opvragen en downloaden, uw hond aan- of afmelden, eventueel een betalingsregeling aanvragen en veel meer zaken regelen. De digitale balie is beschikbaar vanaf het moment waarop u uw aanslagbiljet ontvangt. U logt dan in met uw DigiD.

Vragen en antwoorden

Veel vragen en antwoorden over de gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen vindt u op de BsGW-belastingenwebsite. Burgers en bedrijven kunnen vanaf 2015 hun persoonlijke belastingvragen direct stellen via de persoonlijke pagina op de website van BsGW. Daarnaast is er een rechtstreeks telefoonnummer van de BsGW voor belastingvragen 088-8420 420. Voor vragen over belastingen vanaf belastingjaar 2015 die bij de gemeente binnenkomen, zal geadviseerd worden om contact op te nemen met de klantenservice van BsGW.

BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Postadres:                   Postbus 1271,6040 KG Roermond
Bezoekadres:              Maria Theresialaan 99, 6043 CX Roermond
Belastingtelefoon:      088-8420 420
Internet:                        www.bsgw.nl
Geopend:                     ma t/m vr 08.30-17.00 uur

Rekeningnummer IBAN NL18 INGB 0002120407 t.n.v. BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen.