Pagina opties

Groter

Referendum Wiv 2017

Op 21 maart 2018 wordt samen met de gemeenteraadsverkiezingen 2018 een raadgevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017).

Waar gaat het referendum over?

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) bepaalt:

  • de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
  • de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden
  • hoe het toezicht is geregeld.

Bij het referendum kunt u zich uitspreken of u voor of tegen deze wet bent. Uitleg en meer informatie zijn te vinden op de website van de Referendumcommissie

De volledige tekst van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) vindt u op de website van de Rijksoverheid.