Pagina opties

Groter

Reconstructie Locht

De brug over het spoor bij De Locht is sinds medio 2018 afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.Verkeer richting de Beitel kan omrijden via de Hamstraat (N300).

Het gebied tussen de rotonde aan de Drievogelstraat en de Duitse grens wordt in stappen aangepast en opnieuw ingericht. Door de nieuwe inrichting (reconstructie) zullen de verschillende gedeeltes van De Locht meer één geheel worden en is er meer plaats voor groen. Ook gaat de spoorbrug weer open.

Op deze pagina staat alle laatste informatie over de werkzaamheden.

Omwonenden en omliggende bedrijven worden via inwonersbijeenkomsten en flyers apart geïnformeerd over de reconstructie van De Locht.

Nieuws december 2020

De komende tijd zijn er verschillende werkzaamheden op De Locht.
De bewoners van het deel tussen de spoorbrug en de grens krijgen een informatiebrief van de aannemer. Daarin staat met wie u contact kunt opnemen als u vragen heeft.

Werk aan de spoorbrug

Vanaf donderdag 14 januari wordt het nieuwe brugdek gemonteerd.

Als voorbereiding op de montage van het brugdek is het staal van de brug beschermd tegen roestvorming en zijn extra stalen onderdelen gemonteerd waar het dek op komt te liggen.   

De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma’s Fibercore en Couwenbergh en zullen (onder voorbehoud) tot eind januari 2021 duren. Vanaf week 5 zal de brug over het spoor dan weer open gaan.

Kruising Hamstraat en Locht

Op dit moment loopt De Locht over een betonnen viaduct over de Hamstraat heen. Dit gaat veranderen. Het viaduct wordt afgebroken en er komt een gelijkvloers kruispunt.

Het sloopwerk wordt uitgevoerd door de firma Dirix uit Elsloo, de aanleg van het nieuwe kruispunt wordt uitgevoerd door de firma Kurvers uit Heerlen.

De werkzaamheden aan dit kruispunt starten in week 2 van 2021. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer omrijden.

Zodra de brug over het spoor weer open is, zal het viaduct afgebroken worden en wordt er tegelijkertijd  aan het nieuwe kruispunt gewerkt.

We verwachten dat het nieuwe kruispunt in juni 2021 klaar zal zijn.

Overig deel Locht

Als het nieuwe kruispunt klaar is, starten we met de werkzaamheden op het deel van De Locht tussen de spoorbrug en de rotonde. Hier komt een apart fietspad voor beide rijrichtingen.

De informatie over deze werkzaamheden zullen we van tevoren delen.

Situatietekening

De toekomstige situatie van het kruispunt Hamstraat en Locht is op bijgaande tekening weergegeven. Aan de tekening kunnen geen rechten worden ontleend.

Hulpdiensten en busdienst

De gemeente informeert de hulpdiensten en de busdienst over alle werkzaamheden. De Locht blijft tijdens de werkzaamheden bereikbaar voor de hulpdiensten.

Vragen?

Inwoners met vragen over de plannen voor en de werkzaamheden bij De Locht, kunnen ook contact opnemen met de gemeente via gemeentehuis@kerkrade.nl of via 14045.