Pagina opties

Groter

Reconstructie Heerlenersteenweg

De gemeente Kerkrade heeft besloten de Heerlenersteenweg te reconstrueren

Reconstructie

De verharding en de inrichting van de Heerlenersteenweg is verouderd. Ook de groenvoorziening (met name de bomen) heeft over het algemeen de einde van de levensduur bereikt.

De gemeente Kerkrade heeft dan ook besloten om het traject van de Heerlenersteenweg te reconstrueren.

Ontwerp

Als eerste stap hierin is in opdracht van de gemeente een ontwerp voor de nieuwe situatie opgesteld.

In het ontwerp is gekozen voor een versmalling van de hoofdrijbaan op een dusdanige wijze dat deze nog steeds goed voldoet voor de huidige verkeersstromen. De gewonnen ruimte komt ten goede aan de groenbermen waarbij met name meer en betere groeiplaatsen voor een robuuste bomenstructuur ontstaat.

De parkeerstroken en bushalten worden op dezelfde posititie langs de hoofdrijbaan terug gebracht.

De fietspaden en trottoirs blijven zoals deze enige jaren geleden reeds zijn ingericht.

De Openbare verlichting wordt vervangen.

Groenvoorziening

De bestaade bomen zullen gedeeltelijk worden vervangen door nieuwe bomen waarbij er een mix aan soorten zal worden toegepast.

Uw inbreng

Ook als individuele bewoner van de Heerlenersteenweg kunt u uw inbreng leveren. Al uw vragen, opmerkingen en suggesties zijn van harte welkom.

Bijgevoegde tekening geeft een overzicht van de situatie na de reconstructie. Deze tekening is informatief, er kunnen (nog) geen rechten aan worden ontleend.

U kunt met uw vragen, opmerkingen en suggesties 12 juli 2020 terecht bij de projectleider dhr. E. Komen via e-mail: Eric.Komen@Kerkrade.nl

Na afloop van de informatieperiode zult u worden geïnformeerd over de gestelde vragen en de eventuele wijzigingen of aanvullingen op het ontwerp.

Uitvoering

Nog in 2020 zal de reconstructie van de Heerlenersteenweg worden gerealiseerd. Verwacht wordt dat er in september met de werkzaamheden kan worden gestart. U zult hierover nog aanvullend worden geïnformeerd.