Pagina opties

Groter

Ken jij kanjers die een jeugdlintje verdienen?

Sinds 2011 wordt de gemeentelijke onderscheiding Jód Jedoa! uit aan jongeren van 6 tot en met 18 jaar die zich belangeloos en vrijwillig hebben ingezet voor de medemens in de gemeente Kerkrade. 26 jongeren hebben inmiddels deze gemeentelijke onderscheiding mogen ontvangen.

"Wij zijn als gemeente van menig dat jeugdigen het ook verdienen om in het zonnetje gezet te worden! Er zijn namelijk in deze groep genoeg personen die zich belangeloos inzetten voor de medemens en de maatschappij en dat willen wij graag belonen.” laat wethouder Schlangen (jeugdzaken) weten.

Ken jij iemand tussen de 6 en 18 jaar die zich vrijwillig heeft ingezet voor een medemens, een vereniging of voor de gemeente Kerkrade zonder daar zelf belang bij te hebben? En ben je van mening dat hij of zij hiervoor een gemeentelijke onderscheiding verdient? Kijk dan of zij/hij aan de volgende voorwaarden voldoet.

Voorwaarden

Er is een bijzondere eenmalige prestatie of daad geleverd met een maatschappelijke betekening voor de inwoner(s) in de gemeente Kerkrade (bijvoorbeeld een heldendaad of actie voeren voor een goed doel)

of

Er is een belangeloze inzet geweest voor een medemens, vereniging et cetera in de gemeente Kerkrade die minimaal een halfjaar heeft geduurd in de afgelopen 18 maanden (bijvoorbeeld als mantelzorger of het organiseren van activiteiten in wijk of buurthuis)

Deze inzet of daad is niet eerder via een ander project of prijs beloond.

De procedure

Iedereen kan door het invullen van een voordrachtformulier (te downloaden onder aan deze pagina) een jeugdige tot en met 1 maart voordragen, maar elke voordracht moet worden ondersteund door minimaal twee personen (referenties) die meerderjarig en geen familielid zijn. Het formulier dient ondertekend te worden ingezonden.

Dit kan via de reguliere post naar:

Gemeente Kerkrade

T.a.v. Jeugdlintje / afdeling Welzijn

Postbus 600

6460 AP Kerkrade

Of als pdf per e-mail naar: gemeentehuis@kerkrade.nl

De kandidaten worden uitgekozen door de selectiecommissie. Indien een jongere niet geschikt is bevonden, wordt degene die hem/haar heeft voorgedragen mondeling geïnformeerd.

Het jeugdlintje Jód Jedoa! wordt uitgereikt door de wethouder van Jeugdzaken, Jo Schlangen.