Pagina opties

Groter

Buitenring Parkstad

Het tracé van de Buitenring

De Buitenring wordt een ringweg rondom de stadsregio Parkstad Limburg, waar de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken en Schinnen deel van uitmaken. De autoweg bestaat straks uit twee rijbanen van elk twee rijstroken. De maximale snelheid buiten de bebouwde kom wordt 100 km per uur, met uitzondering van de trajecten door de Brunssummerheide en het Geleenbeekdal. Hier is de maximumsnelheid 80 km per uur.

De Buitenring gaat in vier fasen naar de volledige openstelling op 31 augustus 2019. 

De Provincie Limburg is verantwoordelijk voor de aanleg van de Buitenring. Meer informatie over de ringweg op de website van de Buitenring

Serviceloket Buitenring

Tel: 045 – 800 19 40 (tijdens kantooruren)
e-mail: info@buitenringparkstadlimburg.nl