Pagina opties

Groter

Projecten

 • Woningbouwproject Erensteinerveld

  Woningcorporatie Wonen Zuid en de gemeente Kerkrade werken samen aan de nieuwe invulling van het Erensteinerveld. Op de locaties Spiesstraat/Poyckstraat en de Nassaustraat/Colenstraat worden door Wonen Zuid 30 nieuwe woningen gebouwd.

 • Euregionale Zwaailichtendag Kerkrade

  Aanstaande zaterdag, 13 april, vindt de grootste Euregionale Zwaailichtendag ooit plaats. Van 11.00 uur tot 17.00 uur komen brandweer, politie, ambulances, materieel van de Koninklijke Landmacht en Korps Mariniers naar het centrum van Kerkrade.

 • Zomerschool Kerkrade

 • Ken jij kanjers die een jeugdlintje verdienen?

  Sinds 2011 wordt de gemeentelijke onderscheiding Jód Jedoa! uit aan jongeren van 6 tot en met 18 jaar die zich belangeloos en vrijwillig hebben ingezet voor de medemens in de gemeente Kerkrade. 26 jongeren hebben inmiddels deze gemeentelijke onderscheiding mogen ontvangen.

  "Wij zijn als gemeente van menig dat jeugdigen het ook verdienen om in het zonnetje gezet te worden! Er zijn namelijk in deze groep genoeg personen die zich belangeloos inzetten voor de medemens en de maatschappij en dat willen wij graag belonen.” laat wethouder Schlangen (jeugdzaken) weten.

 • Samen Leven Kerkrade

  In Kerkrade hebben de organisaties MeanderGroep Zuid-Limburg, LEVANTOgroep, SGL, XONAR, Impuls, Radar, GGD Zuid-Limburg, NOVIzorg, het Platform Maatschappelijke Ondersteuning Kerkrade en de gemeente Kerkrade de handen ineengeslagen. Want door krachten te bundelen en mogelijkheden beter op elkaar af te stemmen, kan men meer betekenen voor de mensen die zorg en hulp nodig hebben.

 • Social Brokers

  Zorgen voor de jongeren in Kerkrade; dat doen we samen! Maar niet iedereen beseft dat hij of zij zo belangrijk is voor de jeugd in zijn omgeving. De gemeente Kerkrade doet mee aan het project 'Social Brokers'. Dit is een nieuwe manier van preventieve jeugdhulp die inmiddels op meer plekken in Nederland wordt toegepast.

 • Europees Sociaal Fonds/Duurzame inzetbaarheid

  De Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg zet in op de bestrijding van (jeugd)werkloosheid en de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met behulp van Europees Sociaal Fonds (ESF)-middelen kunnen jongeren worden begeleid bij het vinden van de juiste opleiding of baan en kan aandacht worden besteed aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 • Eenzaamheid

  De gemeente Kerkrade investeert fors in de aanpak van eenzaamheid onder haar inwoners. Het probleem is erkend en de gemeente Kerkrade loopt voorop in de aanpak ervan.

  Uit het laatste Burgeronderzoek is gebleken dat 16% van de Kerkradenaren zich vaak of soms eenzaam voelt. Het weinig of geen contact hebben met andere mensen (sociale eenzaamheid) springt hierbij het meest in het oog.

 • SUPERLOCAL

  In Bleijerheide wordt het gebied van de hoogbouwflats omgevormd tot een wijk die klaar is voor de toekomst. Materialen uit het gebied worden zoveel mogelijk hergebruikt in het gebied zelf. Er komen woningen en verschillende typen appartementen en een gesloten waterkringloop. De openbare ruimte wordt ingericht naar het thema duurzaamheid van het gebied. Mensen die vroeger woonden in de hoogbouwflats worden benaderd of ze interesse hebben in een terugkeer naar het gebied.

  SUPERLOCAL wordt ondersteund door Europese subsidie van Urban Innovative Actions en Life, IBA Parkstad en Provincie Limburg. Er werken twaalf partners samen aan het SUPERLOCAL-project.

  SUPERLOCAL is ook te vinden via www.superlocal.eu en op FacebookLinkedIn en Twitter!

 • euPrevent

  Samen brengen we grensoverschrijdend seniorvriendelijke gemeenten tot stand, zodat alle senioren in de Euregio Maas-Rijn met plezier blijven meedoen aan het dagelijkse leven!

  Dit is de kernboodschap van het project 'Senior Friendly Communities' waarin de gemeente Kerkrade participeert. In dit project werken 9 euregionale partners samen met 31 deelnemende gemeenten uit de Euregio Maas-Rijn.

 • Buitenring Parkstad

  De Buitenring wordt een ringweg rondom de stadsregio Parkstad Limburg, waar de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken en Schinnen deel van uitmaken. De autoweg bestaat straks uit twee rijbanen van elk twee rijstroken. De maximale snelheid buiten de bebouwde kom wordt 100 km per uur, met uitzondering van de trajecten door de Brunssummerheide en het Geleenbeekdal. Hier is de maximumsnelheid 80 km per uur.

  De Buitenring gaat in vier fasen naar de volledige openstelling op 31 augustus 2019. 

  De Provincie Limburg is verantwoordelijk voor de aanleg van de Buitenring. Meer informatie over de ringweg op de website van de Buitenring

  Serviceloket Buitenring

  Tel: 045 – 800 19 40 (tijdens kantooruren)
  e-mail: info@buitenringparkstadlimburg.nl

 • Zonnepanelenproject Parkstad

  De gemeente Kerkrade doet samen met de andere gemeenten in Parkstad Limburg mee aan het zonnepanelenproject. Dit biedt aan particuliere woningeigenaren de kans om te investeren in het duurzamer maken van hun huis. Het project is van start gegaan. Voor meer informatie, het aanmelden voor een informatiebijeenkomst of het aanvragen van een vrijblijvende offerte verwijzen wij u naar de website: www.zonnepanelenprojectparkstad.nl

 • Center Court Kerkrade

  De gemeente Kerkrade werkt aan plannen voor het Center Court Kerkrade, een bundeling van bewegen, sport, kennis, (gezondheids-)zorg en onderwijs op het Atriumterrein.

 • Levensbomenbos Kerkrade

  Het Levensbomenbos Kerkrade biedt u de mogelijkheid om ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis een boom te adopteren. Bijvoorbeeld als (groot)ouder van een pasgeboren kind of als u onlangs in het huwelijk bent getreden. Maar ook ter nagedachtenis aan een dierbaar persoon die u is ontvallen. Het Levensbomenbos biedt een herinnering die blijft voortleven. Een bijzonder aandenken dat groeit en ieder jaar opnieuw opbloeit.