Pagina opties

Groter

Projecten

 • Reconstructie Locht

  De brug over het spoor bij De Locht is sinds medio 2018 afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.Verkeer richting de Beitel kan omrijden via de Hamstraat (N300).

 • Project Ikgroenhet

  De gemeente Kerkrade heeft de werkzaamheden aan de realisatie van de recreatieve verbinding door het gebied Holzkuil afgerond. Deze verbinding is gerealiseerd als het IBA-project 2.9 "Ikgroenhet - herstel en aanleg van de recreatieve wandel- en fietsverbindingen".

 • Het Martin Buber

  De gemeente Kerkrade gaat er alles aan doen om weer volledig Voortgezet Onderwijs naar Kerkrade te halen. Er zijn plannen voor een openbare school voor VMBO-HAVO-VWO.

 • Levensbomenbos Kerkrade groeit verder

  Na het Levensbomenbos op het plateau tussen de Hamstraat en Parallelweg worden nu ook een Levensbomenbos en een Levensbomenlaan geplant in het gebied Holzkuil.

 • Reconstructie Vroenstraat

  De verharding en de inrichting van de Vroenstraat is verouderd. De gemeente Kerkrade heeft dan ook besloten om aansluitend aan de voortgang van het project Super Local de Vroenstraat te reconstrueren.

 • Reconstructie Ursulastraat

  De verharding en de inrichting van de Ursulastraat is verouderd. De gemeente Kerkrade heeft dan ook besloten om aansluitend aan de voortgang van het project Super Local de Ursulastraat te reconstrueren.

 • Reconstructie Heerlenersteenweg

  De gemeente Kerkrade heeft besloten de Heerlenersteenweg te reconstrueren

 • Gebiedsontwikkeling Holzkuil

  In de aankomende periode vinden er werkzaamheden plaats in opdracht van de gemeente Kerkrade in het gebied Holzkuil, het open gebied gelegen tussen de Eygelshovergracht en de Tichelstraat.

 • Reconstructie Kaalheidersteenweg en Strijthagenweg (gedeeltelijk)

  De gemeente Kerkrade is voornemens om de komende jaren de Kaalheidersteenweg en de Strijthagenweg (gedeltelijk) gefaseerd te reconstrueren.

 • Rolduckerveld: Samen naar de toekomst

  De komende jaren gaan we aan de slag met de buurt Rolduckerveld. En niet zomaar. In totaal zijn de partijen van plan om zo’n 110 miljoen euro te investeren in het gebied. De laatste jaren heeft Rolduckerveld het moeilijk.

 • Woningbouwproject Erensteinerveld

  Woningcorporatie Wonen Zuid en de gemeente Kerkrade werken samen aan de nieuwe invulling van het Erensteinerveld. Op de locaties Spiesstraat/Poyckstraat en de Nassaustraat/Colenstraat worden door Wonen Zuid 30 nieuwe woningen gebouwd.

 • Euregionale Zwaailichtendag Kerkrade

  Aanstaande zaterdag, 13 april, vindt de grootste Euregionale Zwaailichtendag ooit plaats. Van 11.00 uur tot 17.00 uur komen brandweer, politie, ambulances, materieel van de Koninklijke Landmacht en Korps Mariniers naar het centrum van Kerkrade.

 • Zomerschool Kerkrade

   Kinderen tussen 8 en 12 jaar kunnen zich helemaal uitleven met activiteiten zoals zingen, koken, sporten, dansen, fotograferen, mediteren, lezen en nog veel meer tijdens Zomerschool Kerkrade. 

 • Ken jij kanjers die een jeugdlintje verdienen?

  Sinds 2011 wordt de gemeentelijke onderscheiding Jód Jedoa! uit aan jongeren van 6 tot en met 18 jaar die zich belangeloos en vrijwillig hebben ingezet voor de medemens in de gemeente Kerkrade. 26 jongeren hebben inmiddels deze gemeentelijke onderscheiding mogen ontvangen.

  "Wij zijn als gemeente van menig dat jeugdigen het ook verdienen om in het zonnetje gezet te worden! Er zijn namelijk in deze groep genoeg personen die zich belangeloos inzetten voor de medemens en de maatschappij en dat willen wij graag belonen.” laat wethouder Schlangen (jeugdzaken) weten.

 • Samen Leven Kerkrade

  In Kerkrade hebben de organisaties MeanderGroep Zuid-Limburg, LEVANTOgroep, SGL, XONAR, Impuls, Radar, GGD Zuid-Limburg, NOVIzorg, het Platform Maatschappelijke Ondersteuning Kerkrade en de gemeente Kerkrade de handen ineengeslagen. Want door krachten te bundelen en mogelijkheden beter op elkaar af te stemmen, kan men meer betekenen voor de mensen die zorg en hulp nodig hebben.

 • Europees Sociaal Fonds/Duurzame inzetbaarheid

  De Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg zet in op de bestrijding van (jeugd)werkloosheid en de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met behulp van Europees Sociaal Fonds (ESF)-middelen kunnen jongeren worden begeleid bij het vinden van de juiste opleiding of baan en kan aandacht worden besteed aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 • Social Brokers

  Zorgen voor de jongeren in Kerkrade; dat doen we samen! Maar niet iedereen beseft dat hij of zij zo belangrijk is voor de jeugd in zijn omgeving. De gemeente Kerkrade doet mee aan het project 'Social Brokers'. Dit is een nieuwe manier van preventieve jeugdhulp die inmiddels op meer plekken in Nederland wordt toegepast.

 • Eenzaamheid

  De gemeente Kerkrade investeert fors in de aanpak van eenzaamheid onder haar inwoners. Het probleem is erkend en de gemeente Kerkrade loopt voorop in de aanpak ervan.

  Uit het laatste Burgeronderzoek is gebleken dat 16% van de Kerkradenaren zich vaak of soms eenzaam voelt. Het weinig of geen contact hebben met andere mensen (sociale eenzaamheid) springt hierbij het meest in het oog.

 • SUPERLOCAL

  In Bleijerheide (Kerkrade-Oost) werken woningcorporatie HEEMwonen, gemeente Kerkrade en IBA Parkstad samen met in totaal 12 partijen aan het project SUPERLOCAL-Super Circular Estate. De ambitie van de circulaire gebiedsontwikkeling is om de kwaliteiten van een gebied met leegstaande hoogbouwflats in Bleijerheide te hergebruiken voor de bouw van circa 130 nieuwe woningen en de inrichting van de openbare ruimte. Eén van de kwaliteiten van de voormalige hoogbouwflats waren de sociale structuren tussen bewoners. Tevens komt in het gebied een proef met een waterkringloop. 

 • euPrevent

  Samen brengen we grensoverschrijdend seniorvriendelijke gemeenten tot stand, zodat alle senioren in de Euregio Maas-Rijn met plezier blijven meedoen aan het dagelijkse leven!

  Dit is de kernboodschap van het project 'Senior Friendly Communities' waarin de gemeente Kerkrade participeert. In dit project werken 9 euregionale partners samen met 31 deelnemende gemeenten uit de Euregio Maas-Rijn.

 • Buitenring Parkstad

  De Buitenring wordt een ringweg rondom de stadsregio Parkstad Limburg, waar de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken en Schinnen deel van uitmaken. De autoweg bestaat straks uit twee rijbanen van elk twee rijstroken. De maximale snelheid buiten de bebouwde kom wordt 100 km per uur, met uitzondering van de trajecten door de Brunssummerheide en het Geleenbeekdal. Hier is de maximumsnelheid 80 km per uur.

  De Buitenring gaat in vier fasen naar de volledige openstelling op 31 augustus 2019. 

  De Provincie Limburg is verantwoordelijk voor de aanleg van de Buitenring. Meer informatie over de ringweg op de website van de Buitenring

  Serviceloket Buitenring

  Tel: 045 – 800 19 40 (tijdens kantooruren)
  e-mail: info@buitenringparkstadlimburg.nl

 • Zonnepanelenproject Parkstad

  De gemeente Kerkrade doet samen met de andere gemeenten in Parkstad Limburg mee aan het zonnepanelenproject. Dit biedt aan particuliere woningeigenaren de kans om te investeren in het duurzamer maken van hun huis. Het project is van start gegaan. Voor meer informatie, het aanmelden voor een informatiebijeenkomst of het aanvragen van een vrijblijvende offerte verwijzen wij u naar de website: www.zonnepanelenprojectparkstad.nl

 • Vie – Leven in beweging

  Met Vie – Leven in beweging werkt de gemeente Kerkrade samen met haar inwoners en maatschappelijke lokale en regionale partners aan gezondheid en vitaliteit. Het is een plek waar mensen voor elkaar zorgen, samen bewegen, van elkaar leren en samenwerken.