Pagina opties

Groter
A A

Parkeren en tarieven

Vanaf 1 januari 2019 gelden er nieuwe parkeertarieven in Kerkrade-Centrum.

Een overzicht van de parkeermogelijkheden in het centrum en de bijbehorende tarieven vindt u in de vernieuwde folder met plattegrond met parkeerplaatsen (PDF, 241 Kb). 

Parkeerregimes Kerkrade-Centrum

Door het invoeren van nieuwe parkeerregels vanaf januari 2019 wordt parkeren in Kerkrade-Centrum een stuk duidelijker en eenvoudiger. In het centrum bestaat een mix van de volgende parkeervormen:

 • Betaald parkeren in het centrum, eerste uur gratis
 • Parkeerschijfzone in de schil rondom het centrum
 • Gratis parkeren in de tweede schil rondom het centrum
 • Parkeerplaatsen belanghebbenden

Betaald parkeren in het centrum, eerste uur gratis

Betaald parkeren geldt van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 18.00 uur en op donderdag en andere koopavonden tevens van 18.00 uur tot 21.00 uur.

Het eerste uur parkeren is gratis, daarna betaalt u € 1,50 per uur. Het dagtarief is € 8,-.

De locaties waar betaald parkeren geldt, zijn:

 1. Parkeergarage Orlandopassage
 2. Kloosterraderplein
 3. Theaterplein
 4. Kerkplein
 5. Parkeerterrein Wijngracht (Atriumterrein)
 6. Van Beethovenstraat (tussen Niersprinkstraat en kruising Mozartstraat/J.S. Bachstraat)
 7. Poststraat
 8. Kloosterraderstraat (tussen Poststraat en Oranjestraat)
 9. Engerweg
10. Kapellaan (tussen kruising Putgang / Casper Sprokelstraat en Markt)
11. Parkeerdek Einderstraat

De cijfers voor de (straat)naam komen overeen met de cijfers op de plattegrond (PDF,241 Kb)

Bewoners of belanghebbenden van het gebied waar betaald parkeren geldt, kunnen een aanvraag voor een vergunning indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan door het invullen van het aanvraagformulier parkeervergunning vooraf betaald parkeren 2019 (PDF,333 Kb).

Cameraparkeren

Op het Kerkplein en Parkeerterrein Theaterplein wordt gebruik gemaakt van cameraparkeren. Een camera registreert bij het oprijden van het terrein het kenteken van de auto en slaat dat tijdelijk op. Bij terugkomst moet het kenteken worden ingevoerd op de betaalautomaat, waarna het verschuldigde bedrag verschijnt. Bij het uitrijden registreert een camera het kenteken opnieuw. Als er is betaald, wordt het kenteken uit de database verwijderd. Na betaling heeft u tien minuten de tijd om het parkeerterrein te verlaten, anders wordt een parkeerboete verstuurd naar de eigenaar.

Parkeerschijfzone in de schil rondom het centrum

De parkeerschijfplicht met een maximale parkeerduur van 2 uur geldt van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 18.00 uur en op donderdagavond tot 21.00 uur, hetgeen kenbaar wordt gemaakt met bebording. Hier dient men met de blauwe schijf te parkeren, die men met het juiste tijdstip achter de voorruit dient te leggen. Op de volgende locaties geldt de parkeerschijfzone:

12. Giessenstraat
13. Kosterbeemden
14. Kapellaan, tussen de Stationsstraat en de Caspar Sprokelstraat – Putgang
15. Stationsstraat
16. Deken Quodbachlaan, tussen Mucherveldstraat en de Einderstraat
17. Marktstraat, tussen de Grupellostraat en de Ambachtsstraat
18. Hoofdstraat, tussen de Grupellostraat en de Kruisstraat - O.L. Vrouwestraat
19. Oranjestraat
20. Kloosterraderstraat, tussen de Oranjestraat en de O.L. Vrouwestraat
21. Rolduckerstraat, tussen de Oranjestraat en de O.L. Vrouwestraat
22. Pater Kreitenstraat
23. Koninginnestraat
24. J.S. Bachstraat
25. Van Beethovenstraat, tussen de Mozartstraat en de Schubertstraat
26. Schubertstraat, nabij Wijngracht

Op bovenstaande straten zijn de volgende drie uitzonderingen. In deze gedeeltes geldt weer vergunninghoudersparkeren in plaats van een parkeerschijfzone:

 • Gedeelte van de Stationsstraat (tussen de Einderstraat en de Putgang)
 • Gedeelte van de Marktstraat (tussen Eldorado en het Old Hickoryplein)
 • Gedeelte van de Rolduckerstraat (tussen huisnummer 32 en de O.L. Vrouwestraat)

Voor deze zone "belanghebbende parkeerplekken" kan een belanghebbende vergunning worden aangevraagd middels het aanvraagformulier belanghebbende vergunning voor het parkeren op een belanghebbende parkeerplaats (PDF,333 Kb).

Ontheffingen

Bewoners of belanghebbenden die wonen in het gebied waar het regime van de parkeerschijfplicht (z.g. blauwe zone) geldt, kunnen hiervoor een ontheffing bij het college van burgemeester en wethouders aanvragen.

Daarnaast zijn nog de volgende aanvraagformulieren beschikbaar:

Gratis parkeren in de tweede schil rondom het centrum

Gratis parkeren geldt in de tweede schil rondom het centrum, met als belangrijkste locaties:

27. Parkeerterrein Einderstraat, tussen de Deken Quadbachlaan en de Verbindingsstraat
28. Station Kerkrade Centrum (Hambosweg)
29. Parkeerterrein Rodahal Europaplein (Diepenbrockstraat)

Tenslotte geldt gratis parkeren ook op Parkeerterrein Old Hickoryplein.

De loopafstand naar het centrum van Kerkrade bedraagt vanaf deze parkeerterreinen 5 tot 12 minuten.

Parkeren voertuigen langer dan 6 meter dan wel hoger dan 2,40 meter

Voertuigen die langer zijn dan 6 meter dan wel hoger dan 2,40 meter mogen niet in de openbare ruimte worden geparkeerd. Alleen op de volgende wegen c.q. weggedeelten is het toegestaan om dergelijke voertuigen te parkeren:

 • De zuidzijde van de Mercuriusstraat vanaf de Klarenanstelerweg tot circa 100 meter voor het einde van de weg;
 • De westzijde van de Nievelsteenstraat, voor zover het betreft het gedeelte tussen de Wolfsweg en de eerste bocht naar rechts;
 • De zuidzijde van het doodlopende gedeelte van de Bart van Slobbestraat (achter de splitsing met de Albert Thijsstraat);
 • De noordzijde van de Ir. van Elststraat;
 • De noordzijde van de Ir. van Dieststraat;
 • De oostzijde van de Wenckebachstraat en wel op de volgende twee stroken:
  • Het gedeelte van 60 meter gerekend vanaf de hoek Ir. van de Elststraat-Wenckebachstraat richting Ir. van Dieststraat;
  • alsmede het gedeelte tussen de Ir. van Dieststraat en de Valkenhuizerlaan;
 • De zuidzijde van de Jupiterstraat en wel het gedeelte vanaf circa 150 meter vanaf de Dentgenbachweg tot op het einde van de Jupiterstraat;
 • De oostzijde van de Minervastraat en wel het gedeelte tussen de Jupiterstraat en de Mercuriusstraat.

Ontheffingen verkeer algemeen.

Ingevolge artikel 87 van de Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990) kunnen voor diverse zaken ontheffingen worden aangevraagd. Te denken ware hierbij aan bijvoorbeeld het rijden met een voertuig in de voetgangerszone i.v.m. bijvoorbeeld een verhuizing.

Hiervoor bestaan geen formulieren. Een verzoek moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, eventueel middels e-mail Gemeentehuis@kerkrade.nl