Pagina opties

Groter
A A

Parkeren en tarieven

Bij onder meer het stadskantoor en de wijkpunten ligt een folder over het nieuwe parkeerregime met daarin een kaartje waarop alle mogelijkheden in het centrum van Kerkrade staan aangegeven. Klik op de volgende link voor een folder met plattegrond met parkeerplaatsen (pdf, 1MB).

Parkeerregimes Kerkrade-Centrum

Sinds juni 2016 gelden in het centrum van Kerkrade en de nabije omgeving nieuwe parkeerregels, die bestaan uit een mix van de volgende parkeervormen:

 • Betaald parkeren in het centrum, eerste 2 uur gratis
 • Betaald parkeren in het centrum
 • Parkeerschijfzone in de schil rondom het centrum
 • Gratis parkeren in de tweede schil rondom het centrum
 • Belanghebbende parkeerplaatsen

Het doel van dit nieuwe parkeerregime is om iedereen die in het centrum wil parkeren (bewoners, bezoekers, ondernemers en werknemers) een keuze te geven. Een afgeleid doel hiervan is om het parkeren beter te reguleren door de grotere parkeerterreinen en de parkeergarages te stimuleren, zodat automobilisten eerder geneigd zijn hier te parkeren dan in de openbare ruimte.

Betaald parkeren geldt van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 uur en 18.00 uur en op donderdag en andere koopavonden tevens van 18.00 uur tot 21.00 uur. Het uurtarief is 1 euro per uur. Op de terreinen waar de eerste twee uur gratis kan worden geparkeerd, geldt een dagtarief van 5 euro.

Betaald parkeren in het centrum, eerste 2 uur gratis

Betaald parkeren met de eerste 2 uur gratis en waar vanaf het derde uur betaald moet worden (uur- en dagtarief afhankelijk van locatie), is op de volgende locaties ingesteld:

 1. Parkeergarage Orlandopassage
 2. Kloosterraderplein
 3. Kerkplein
 4. Parkeerterrein Wijngracht (Atriumterrein)
 5. Theaterplein

De cijfers vóór de (straat)naam komen overeen met die op het kaartje 'parkeren Kerkrade-Centrum' in de folder met plattegrond met parkeerplaatsen (pdf, 1MB).

Cameraparkeren

Op het Kerkplein en Parkeerterrein Theaterplein wordt gebruik gemaakt van cameraparkeren. Een camera registreert bij het oprijden van het terrein het kenteken van de auto en slaat dat tijdelijk op. Bij terugkomst moet het kenteken worden ingevoerd op de betaalautomaat, waarna het verschuldigde bedrag verschijnt. Bij het uitrijden registreert een camera het kenteken opnieuw. Als er is betaald, wordt het kenteken uit de database verwijderd. Na betaling heeft u tien minuten de tijd om het parkeerterrein te verlaten, anders wordt een parkeerboete verstuurd naar de eigenaar.

Betaald parkeren in het centrum

Betaald parkeren waar vanaf het eerste uur betaald moet worden (1 euro per uur), is op de volgende locaties ingesteld:
5. Van Beethoven straat (tussen Niersprinkstraat en kruising Mozartstraat/J.S. Bachstraat)
6. Poststraat
7. Kloosterraderstraat (tussen Poststraat en Oranjestraat)
8. Engerweg
9. Kapellaan (tussen kruising Putgang / Casper Sprokelstraat en Markt)
10. Parkeerdek Einderstraat

Bewoners of belanghebbenden van het gebied waar betaald parkeren geldt kunnen een aanvraag voor een vergunning bij het college van burgemeester en wethouders indienen.

Een formulier hiervoor is middels deze link te downloaden (pdf, 337 KB).

Parkeerschijfzone in de schil rondom het centrum

11. Giessenstraat
12. Kosterbeemden
13. Gedeelte van de Kapellaan, tussen de Stationstraat en de Capar Sprokelstraat – Putgang
14. Stationstraat
15. Gedeelte Deken Quodbachlaan, tussen Mucherveldstraat en de Einderstraat
16. Gedeelte van de Marktstraat, tussen de Grupellostraat en de Ambachtsstraat
17. Gedeelte van de Hoofdstraat, tussen de Grupellostraat en de Kruisstraat-O.L. Vrouwestraat
18. Oranjestraat
19. Gedeelte van de Kloosterraderstraat, tussen de Oranjestraat en de O.L. Vrouwestraat
20. Gedeelte van de Rolduckerstraat, tussen de Oranjestraat en de O.L. Vrouwestraat
21. Pater Kreijtenstraat
22. Koninginnestraat
23. J.S. Bachstraat
24. Gedeelte van de Van Beethovenstraat, tussen de Mozartstraat en de Schubertstraat
25. Gedeelte van de Schubertstraat nabij Wijngracht

De parkeerschijfplicht met een maximale parkeerduur van 2 uur geldt van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 18.00 uur en op donderdagavond tot 21.00 uur, hetgeen kenbaar wordt gemaakt met bebording.

Op bovenstaande straten zijn de volgende drie uitzonderingen. In deze gedeeltes geldt weer vergunninghoudersparkeren in plaats van een parkeerschijfzone:

 • Gedeelte van de Stationsstraat (tussen de Einderstraat en de Putgang)
 • Gedeelte van de Marktstraat (tussen Eldorado en het Old Hickoryplein)
 • Gedeelte van de Rolduckerstraat (tussen huisnummer 32 en de O.L. Vrouwestraat)

Voor deze zone "belanghebbende parkeerplekken" kan een belanghebbende vergunning worden aangevraagd middels het "aanvraagformulier belanghebbende vergunning voor het parkeren op een belanghebbende parkeerplaats" (pdf, 330 KB).

Ontheffingen

Bewoners of belanghebbenden die wonen in het gebied waar het regime van de parkeerschijfplicht (z.g. blauwe zone) geldt, kunnen hiervoor een ontheffing bij het college van burgemeester en wethouders aanvragen.

En formulier hiervoor is middels deze link te downloaden (pdf, 90 KB)

Daarnaast zijn nog de volgende aanvraagformulieren beschikbaar:

Gratis parkeren in de tweede schil rondom het centrum

Gratis parkeren geldt in de tweede schil rondom het centrum, met als belangrijkste locaties:

26. Parkeerterrein Old Hickoryplein
27. Parkeerterrein Einderstraat, tussen de Deken Quadbachlaan en de Verbindingsstraat
28. Station Kerkrade Centrum (Hambosweg)
29. Parkeerterrein Rodahal Europaplein (Diepenbrockstraat)

De loopafstand naar het centrum van Kerkrade bedraagt vanaf deze parkeerterreinen 5 tot 12 minuten.

Parkeren voertuigen langer dan 6 meter dan wel hoger dan 2,40 meter

Voertuigen die langer zijn dan 6 meter dan wel hoger dan 2,40 meter mogen niet in de openbare ruimte worden geparkeerd. Alleen op de volgende wegen c.q. weggedeelten is het toegestaan om dergelijke voertuigen te parkeren:

 • De zuidzijde van de Mercuriusstraat vanaf de Klarenanstelerweg tot circa 100 meter voor het einde van de weg;
 • De westzijde van de Nievelsteenstraat, voor zover het betreft het gedeelte tussen de Wolfsweg en de eerste bocht naar rechts;
 • De zuidzijde van het doodlopende gedeelte van de Bart van Slobbestraat (achter de splitsing met de Albert Thijsstraat);
 • De noordzijde van de Ir. van Elststraat;
 • De noordzijde van de Ir. van Dieststraat;
 • De oostzijde van de Wenckebachstraat en wel op de volgende twee stroken:
  • Het gedeelte van 60 meter gerekend vanaf de hoek Ir. van de Elststraat-Wenckebachstraat richting Ir. van Dieststraat;
  • alsmede het gedeelte tussen de Ir. van Dieststraat en de Valkenhuizerlaan;
 • De zuidzijde van de Jupiterstraat en wel het gedeelte vanaf circa 150 meter vanaf de Dentgenbachweg tot op het einde van de Jupiterstraat;
 • De oostzijde van de Minervastraat en wel het gedeelte tussen de Jupiterstraat en de Mercuriusstraat.

Ontheffingen verkeer algemeen.

Ingevolge artikel 87 van de Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990) kunnen voor diverse zaken ontheffingen worden aangevraagd. Te denken ware hierbij aan bijvoorbeeld het rijden met een voertuig in de voetgangerszone i.v.m. bijvoorbeeld een verhuizing.

Hiervoor bestaan geen formulieren. Een verzoek moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, eventueel middels e-mail Gemeentehuis@kerkrade.nl