Pagina opties

Groter
RSS

Wijkgebonden activiteiten Pietershof blijven behouden in Chevremont (27-09-2018)

P3, de voormalige Protestantse kerk en de kosterwoning, aan de St. Pieterstraat wordt na een forse opknapbeurt het nieuwe wijkpunt van Chevremont.
De gemeente gaat het pand voor een bedrag van 340.000 euro grondig verbouwen. De wijkgebonden activiteiten die nu plaatsvinden in Pietershof zullen dan verhuizen naar het nieuwe wijkpunt.


Radar, eigenaar van het gebouw Pietershof, besloot in 2017 om het gebouw te gaan verkopen.
Omdat de gemeente de huurders en gebruikers niet in de kou wilde laten staan, heeft de gemeente het gebouw voor één jaar (2018) gehuurd. Vervolgens is de gemeente in eerste instantie binnen het eigen vastgoed op zoek gegaan naar een passend alternatief voor de wijkgebonden activiteiten. Dat alternatief is gevonden in P3.

Centrale plek

Wethouder Tim Weijers (Vastgoed): “In het coalitieakkoord staat dat we inperking van het eigen vastgoed als een uitdaging zien. Het aankopen van Pietershof is om die reden géén voor de hand liggende eerste optie. De voormalige kerk en de kosterwoning zijn al eigendom van de gemeente Kerkrade. Gemeentelijk vastgoed heeft de voorkeur omdat de leegstand ervan duur is vanwege de doorlopende kosten van groot onderhoud en instandhouding. P3 verbouwen is dus veel goedkoper dan het kopen en in stand houden van Pietershof. We gaan het gebouw ook beter zichtbaar maken en aanstralen.”

“Ik ben blij dat we een goed alternatief voor de wijkgebonden activiteiten, die nu in Pietershof plaatsvinden, hebben gevonden. We kunnen er een brede maatschappelijke voorziening en een wijkpunt Samen Leven realiseren. De nieuwe locatie ligt centraler in de wijk Chevremont, in een winkelgebied en aan een weg waar relatief veel mensen komen en passeren. Een ander voordeel is dat het op loopafstand ligt van een aantal seniorencomplexen. Ook deze bewoners kunnen dus in de toekomst gemakkelijk deelnemen aan de activiteiten”, vult wethouder Leo Jongen (Maatschappelijke Zorg / Ouderenbeleid) aan.

Organisaties

De locatie aan de St. Pieterstraat 3, ook bekend onder de naam P3, bestaat uit drie gebouwen. De voormalige Protestantse kerk, de kosterwoning en het aangrenzende pand waar welzijnsorganisatie Impuls activiteiten organiseert.
Impuls zal ook na de renovatie verdeeld over de drie gebouwen van P3 activiteiten blijven organiseren.
Huurders als Mondriaan, Stichting GIPS (Gehandicapten Informatie Project Scholen), de Seniorenraad en het steunpunt vrijwilligers die nu gebruik maken van Pietershof zullen verhuizen naar P3.   
Ook is er ruimte voor de activiteiten van onder meer de handwerkclub, de kinderkookclub en Kumpulan.
Aanvullend kunnen harmonie St. Philomena, het Chevremonts mannenkoor en de Stichting Muziek en Talent een plek krijgen in het gebouw.

Vertegenwoordigers van de organisaties zijn uitgebreid geïnformeerd en hebben ook al op locatie een kijkje genomen. Zij reageerden enthousiast op de nieuwe plannen.
Op dit moment werkt de gemeente samen met hen aan het bezettings- en inrichtingsplan.
Voor de ingebruikname koerst de gemeente op voorjaar 2019. Over de tussenliggende periode wordt gesproken met Radar.