Pagina opties

Groter
RSS

Werkzaamhedenbericht Center Court / Centrumplan Kerkrade (24-06-2020)

Alle planningen onder voorbehoud

Vragen of meer informatie?

Indien u naar aanleiding van dit bericht nog vragen heeft kunt u contact opnemen met
Jos Bauer, projectleider communicatie
E-mail: centrumplankerkrade@gmail.com
Tel.:  06-81271777.

Bouwrijp maken Atriumterrein

Momenteel worden op het voormalige ziekenhuisterrein nog werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het bouwrijp maken. Deze werkzaamheden worden de komende weken afgerond.

Voorbereidingen bouwwerkzaamheden Center Court gestart

Het gebouwencomplex Center Court wordt gebouwd door Pellikaan Bouwbedrijf BV. Tegelijkertijd met het bouwrijp maken is Pellikaan gestart met voorbereidende werkzaamheden op het bouwterrein.

Pellikaan treft voorbereidingen voor het grondwerk dat uitgevoerd moet worden. Om het grondwerk veilig te kunnen uitvoeren wordt deze week gewerkt langs de grens van de begraafplaats. Langs de perceelgrens wordt een zogenaamde soilmixwand gemaakt. Daartoe wordt een stelling gebruikt die de wand graaft. De wand wordt ondergronds gevormd. Een grote frees mengt cement door de aanwezige grond en vormt zo een dragende wand in de grond.

Vervolgens zal zo’n zelfde wand gemaakt worden langs de pastorie. Als deze wand uitgehard is, kan veilig het resterende grondwerk uitgevoerd worden.

Werkzaamheden fundering sporthal en zwembad: week 29 juni 

Zwembad en sporthal worden gefundeerd op 27 meter diepe palen. Ook deze funderingspalen worden in de grond gevormd. Om ze te kunnen plaatsen wordt begin volgende week een grote boorstelling aangevoerd. Vanaf donderdag 2 juli wordt gestart met boren van de palen.

Door de funderingspalen te boren in plaats van de te heien is het mogelijk door de sterke grondlagen heen te komen. Zo kunnen de palen op de juiste diepte worden aangebracht.
Door de toepassing van boorpalen ervaart de omgeving minder overlast van geluid en trillingen.
 
Naar verwachting zijn de palen voor het zwembad medio juli gereed. Aansluitend wordt gestart met de voorbereidingen voor de zwembadvloer.

Tijdens de bouwvak wordt doorgewerkt (27 juli t/m 14-8)

Pellikaan heeft aangegeven in de bouwvak door te werken. Vanaf eind juli start de betonbouwer met het leggen van isolatie en het aanbrengen van de wapeningsstaven voor de betonconstructie.

De boorstelling zal naar verwachting tot begin augustus worden ingezet om de resterende palen voor de sporthal en bijbehorende voorzieningen te maken. Gelijktijdig met het boren van de palen vindt ook grondwerk plaats en zal de bouwplaats worden ingericht.   

Naar verwachting zal medio augustus gestart worden met het leidingwerk voor het zwembad. Om het leidingwerk aan te brengen worden op het bouwterrein mobiele kranen ingezet.
 

Viering start bouw als gevolg van coronamaatregelen verplaatst naar medio september

Center Court is voor de Kerkrade en de regio een belangrijk project. Dat verdient een start bouw die we samen met onze bewoners, ondernemers en partners in het project ‘vieren’. Door de coronamaatregelen is organisatie van de start bouw momenteel niet goed mogelijk. Daarom is besloten om deze te verplaatsen naar medio september. Naar verwachting kan dan, rekening houdende met de dan geldende coronaregels, een start bouw worden georganiseerd die het project recht doet. Het is immers veel meer dan een bouwproject.

Naast investeren in gebouwen, investeert Kerkrade met Center Court in een nieuwe gezondere toekomst voor de inwoners van Kerkrade. Want met slopen, bouwen en renoveren alleen doe je de inwoners van de stad te kort. Sociale en gezondheidsproblemen tekenen al tientallen jaren onze regio. Samen met onze buurgemeentes, Provincie Limburg en heel veel partners in het sociale werkveld, de gezondheidszorg en de sport hebben we besloten daar iets aan te gaan doen. Center Court is erop gericht om de inwoners van Kerkrade (en de regio) op lange termijn gezonder en vitaler worden. Dat is hét speerpunt van Center Court. Het is de ambitie om van Kerkrade een gezonde en vitale stad te maken. Daarbij staat de burger centraal. Kerkrade ontwikkelt een aanpak met programma’s gericht op gezondheid en vitaliteit. Het zal een aanpak zijn die tientallen jaren zal duren, waarbij het welzijn van de inwoners voorop staat. Gebouwen en programma’s versterken elkaar. Het bebouwen van het Atriumterrein is nog maar het begin van een beweging die in gang is gezet!

Luchtopname bouwrijp maken Atriumterrein, mei 2020