Pagina opties

Groter
RSS

Werkzaamhedenbericht Center Court / Centrumplan Kerkrade (28-05-2020)

Alle planningen onder voorbehoud

Vragen of meer informatie?

Indien u naar aanleiding van dit bericht nog vragen heeft kunt u contact opnemen met

Jos Bauer, projectleider communicatie, centrumplankerkrade@gmail.com of 06-81271777.

Definitieve sluiting P-terrein Atrium op 1 juni 2020

Het huidige Atrium parkeerterrein (achter het voormalige ziekenhuis) is onderdeel van het bouwplan Center Court Kerkrade. Een deel van het parkeerterrein is reeds eerder opgeheven en ontgraven.

Per 1 juni is het gehele terrein afgesloten en kan er niet meer geparkeerd worden.

De gemeente heeft als alternatief het Europaplein gereed gemaakt om te parkeren.

Cameraparkeren Europaplein vanaf 1 juni 2020

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor openstelling van het parkeerterrein Europaplein nagenoeg gereed:

  • In/uitrijcamera’s zijn geplaatst.
  • De bestrating van de middengeleider is gerealiseerd.
  • Bebording op het Europaplein is geplaatst.
  • Op het Atriumterrein zijn de infoborden parkeren verwijderd.
  • Parkeerverwijzingsborden in het centrum (Atrium wordt vervangen door Europaplein) zijn of worden deze week gewijzigd.
  • Technische voorzieningen (aansluiten systemen) worden tussen 27 en 29 mei gerealiseerd.

Het Europaplein zal per 1 juni geopend zijn.

Parkeervoorziening Wijngracht / Schubertstraat / Atriumterrein / Theaterplein (ten behoeve van huisartsenpost)

Voor bezoekers van de huisartsenpost zijn in de omgeving nieuwe voorzieningen gerealiseerd:

  • In de Schubertstraat is een blauwe zone (met parkeerschijf) gerealiseerd.
  • Aan de Wijngracht is een voetgangersoversteekplaats gerealiseerd. De bebording is daarbij geplaatst.