Pagina opties

Groter
RSS

Werkzaamhedenbericht Atriumterrein / Center Court (14-09-2020)

Informatie over de stand van zaken Atriumterrein / Center Court. Let op: alle planningen onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.

Parkeren, laden/lossen op toegangsweg voormalig parkeerterrein Atrium niet toegestaan

De gemeente constateert dat regelmatig op en rond de toegangsweg richting het bouwterrein wordt geparkeerd en dat er laad/los activiteiten plaatsvinden. Dat is NIET toegestaan.

De doorgang dient te allen tijde bereikbaar te zijn voor hulpdiensten, verzorgingsverkeer en voor de kerk. De parkeerplaats op eigen terrein van de kerk is alleen vanuit de toegangsweg bereikbaar. Gemeente Kerkrade zal een extra bord plaatsen bij de inrit van de toegangsweg om chauffeurs hierop te wijzen.

Gemeente zal handhavend optreden indien geparkeerd wordt op deze locatie.
 

Bouwwerkzaamheden Center Court: update

Werkzaamheden locatie toekomstig zwembad

De betonstort van de vloer van de duikkuil zou afgelopen week plaatsvinden. Deze is uitgesteld. Naar verwachting zal dit binnen enkele weken worden uitgevoerd. De duikkuil is een deel van het zwembad dat extra diep wordt uitgevoerd.

Ook deze week wordt gewerkt aan de techniekvloer van het zwembad. De onderwapening van de techniekvloer wordt verder gelegd. Bovenop deze onderwapening wordt vervolgens het leidingwerk ten behoeve van de waterzuivering aangebracht. Naar verwachting duren deze werkzaamheden enkele weken.

Deze week wordt gestart wordt met het leidingwerk. De betonbouwer voert voorbereidende werkzaamheden voor de uiteindelijke zwembadvloer uit. Werkzaamheden bestaan onder andere uit het profileren, aanbrengen van isolatie en wapening.

Voor de vloer en wanden van het zwembad moet veel beton gestort worden. Naar verwachting wordt in de week van 5 oktober gestart met de vloer van de kelder van het zwembad. In de week van 12 oktober wordt de vloer van het zwembad gestort. Eind november / begin december worden naar verwachting de wanden van het zwembad gestort.

Werkzaamheden locatie toekomstige Sporthal

Het aanbrengen van de boorpalen is klaar. Volgende stap is het uitvoeren van de funderingswerkzaamheden. Daarmee wordt in de week van 21  september gestart.

Werkzaamheden locatie toekomstige Parkeergarage

De parkeergarage wordt verdiept in het terrein aangelegd. Daartoe moet wordt de grond ontgraven. De ontgraving is nagenoeg gereed.

Er wordt verder gewerkt aan de zogenaamde poeren, deze week aan het betonwerk van de poeren zelf. Poeren zijn betonnen ondersteuningen, bedoeld om de krachten uit het bouwwerk over te dragen op de ondergrond of op de paalfundering. 

Overlast? Melden a.u.b.

Tijdens het werk kan hinder of overlast ontstaan. Dat is niet altijd te voorkomen. Alles is erop gericht de overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Mocht u overlast ervaren, meld het gerust via centrumplankerkrade@gmail.com

Renovatie zijgevel raadhuis: 2 weken uitgesteld

Tijdens de werkzaamheden van het centrumplan is een deel van de voormalige winkelruimte van C&A aan de Markt gesloopt. Daarmee is het raadhuis “vrij” komen te liggen en is er een passage ontstaan van het Martin Buberplein naar de Markt.

De gevel die vrij kwam te liggen was beschadigd en niet meer origineel. Er zijn plannen uitgewerkt om de gevel te renoveren, zodat het raadhuis weer in mooie staat hersteld wordt. Zo worden op de begane grond bijvoorbeeld ramen aangebracht in de nu “blinde” gevel.

De renovatie zou komende week starten. In verband met langere leverantietijden wordt de start minimaal 2 weken uitgesteld.

Gestart wordt met het inrichten van de bouwplaats. Voor de veiligheid zal hekwerk geplaatst worden. Aan- en afvoer van materiaal vindt plaats via de Dr. Kreijenstraat. Laden- en lossen binnen het bouwhekwerk. Parkeren van werkbussen is ook voorzien binnen het bouwhekwerk.

De doorgang tussen Martin Buberplein en de Markt blijft voor voetgangers open, maar is smaller dan gebruikelijk. De doorgang blijft ook toegankelijk voor personen met een beperking (rollator, rolstoel en scootmobiel).

Naar verwachting zijn de werkzaamheden medio november gereed.

Vragen of meer informatie?

Indien u naar aanleiding van dit bericht nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Jos Bauer, projectleider communicatie, centrumplankerkrade@gmail.com of 06-81271777.

Werkzaamhedenbericht per mail ontvangen?

Indien u het werkzaamhedenbericht per mail wenst te ontvangen dan vragen we u een mail te sturen naar centrumplankerkrade@gmail.com We voegen uw adres dan toe aan de verzendlijst. Uw mailadres is onzichtbaar voor de overige ontvangers.