Pagina opties

Groter
RSS

Waardering voor mantelzorgers van Kerkraadse burgers (22-09-2020)

De gemeente Kerkrade heeft veel waardering voor het waardevolle en vaak intensieve werk dat mantelzorgers verrichten voor hun naasten.

Als blijk van waardering kan in de periode van 1 oktober tot 1 december 2020 de aanvraag voor het zogenaamde mantelzorgcompliment weer worden ingediend.

Mantelzorgers zijn erg belangrijk in het sociaal en zorgdomein. Zij ondersteunen hulpbehoevende naasten waardoor deze (langer) thuis kunnen blijven wonen. Zij doen dit veelal naast hun eigen werk/opleiding en zorg voor hun gezin.

Wethouder Jongen (Wmo): “Juist in deze corona-periode is extra duidelijk geworden hoe belangrijk mantelzorgers zijn en dat we de inzet van deze mensen moeten koesteren. Immers door de strenge maatregelen die noodzakelijk waren (en mogelijk in de komende tijd weer nodig zijn), kon bij een aantal zorgvragers de thuiszorg niet of minder in huis komen. Ook veel dagbestedingslocaties waren geruime tijd verminderd open of zelfs gesloten. De inzet van mantelzorgers was op dat moment nog belangrijker dan voorheen.”

Hoewel een geldelijke waardering vooral symbolisch van aard is, blijkt uit de voorgaande jaren dat zorgvragers het zeer waarderen als ze deze blijk van waardering voor hun mantelzorger kunnen aanvragen. Het mantelzorgcompliment ter hoogte van €200,- richt zich op mantelzorgers van 18 jaar en ouder. Voor jeugdige mantelzorgers, waarnaar ook aandacht moet uitgaan, is een andere manier van ondersteuning in voorbereiding.

Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor het waarderen van mantelzorgers op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015).