Pagina opties

Groter
RSS

Vissen in nood door warmte, advies om momenteel niet te vissen (26-07-2019)

Door de aanhoudende droogte beginnen wateren droog te vallen. Dit kan een gigantische impact op de visstand hebben. Daarnaast brengt dit warme weer ook andere risico’s met zich mee. Zo neemt de kans op botulisme, blauwalg en lage zuurstofgehalten toe. Deze zaken kunnen allemaal funest zijn voor de aanwezige vissen, met vissterfte tot gevolgd.

Sportvisserij Limburg adviseert sportvissers in deze periode van extreme warmte niet te gaan vissen. Door de hoge temperaturen zijn de vissen erg kwetsbaar.

Droogte
Er zijn al diverse Limburgse beken drooggevallen met vissterfte tot gevolg. Ook is het redden van vissen al enkele keren noodzakelijk geweest.

Zuurstofgebrek
Door de hoge watertemperaturen kan er minder zuurstof worden opgelost in het oppervlaktewater. Dit terwijl vissen bij hogere watertemperaturen een grotere zuurstofbehoefte hebben. Een verlaging van het zuurstofgehalte in samenhang met hogere watertemperaturen leidt dan ook sneller tot problemen.
Sportvisserij Nederland heeft infobladen waarin beschreven staat wat je kunt doen in het geval van lage zuurstofgehalten.

Botulisme
Botulisme is een vergiftiging door het vergif botulinetoxine. De bacterie Clostridium botulinum veroorzaakt botulisme. De bacterie wordt via kadavers overgedragen op levende dieren. De bacterie is met name schadelijk voor vissen en vogels. Er zijn verschillende soorten botulisme waarvan de meeste niet schadelijk zijn voor de mens. Als er kadavers van vissen en vogels in het water blijven liggen vormen deze een besmettingsbron voor nog levende vissen en vogels.

Blauwalg
In deze warme periode kan men ook zien dat er op diverse wateren een explosieve groei is aan blauwalg. Deze bacterie kleurt het water vaak groenig en kan giftig zijn. Niet alle soorten blauwalgen zijn giftig. Blauwalg kan vissterfte en stankoverlast veroorzaken. Wanneer mensen in water zwemmen met veel blauwalg kan men ziek worden. 

Sportvisserij Limburg verzoekt sportvissers om bedachtzaam te zijn op bovenstaande zaken. Mocht je een van bovenstaande zaken waarnemen of een vermoeden hebben van, neem dan gelijk contact op met het meldpunt water via het telefoonnummer 0800-03 41.

Het Meldpunt is voor heel Limburg en diverse waterbeheerders zijn hierbij aangesloten. Het nummer is 24/7 bereikbaar.