Pagina opties

Groter
RSS

Uitstallingen (07-01-2019)

Begin 2018 heeft het college nieuw beleid vastgesteld met betrekking tot het uitstallen van goederen bij winkels. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan het voor de winkel plaatsen van een stoep(reclame-)bord, het plaatsen van stellages of rekken bij winkels.

Het plaatsen van een uitstalling is niet meer vergunningplichtig, maar plaatsing moet voldoen aan bepaalde algemene regels. Toezichthouders hebben controles uitgevoerd. Conclusie daarvan is dat niet alle ondernemers op de hoogte zijn van het uitstallingsbeleid. Daarom wil de gemeente Kerkrade dit nogmaals onder de aandacht brengen.

Uitstallingen bieden de ondernemer een uitstekende mogelijkheid om de winkel en de daar verkrijgbare producten onder de aandacht van de consument te brengen en kunnen een bijdrage leveren aan de levendigheid van de stad. In het verleden werd echter geconstateerd dat stoepborden en uitstallingen lukraak in (winkel)straten werden geplaatst. Dit gaf niet alleen een rommelig uiterlijk maar kon ook tot gevaarlijke situaties leiden. Gesprekken tussen de gemeente en ondernemers hebben toen geleid tot een nieuw beleid waarin, naar de overtuiging van het college, de juiste balans is gevonden tussen bevorderen van kwaliteit en behoud van vrijheid van de ondernemer.

Het nieuwe beleid maakt onderscheid tussen:

  1. Uitstallingen waarbij producten worden getoond
  2. Reclameborden en overige uitstallingen

Bij 1) kan gedacht worden aan kledingrekken, schoenenrekken, fruituitstallingen, bloemenuitstallingen enz.

De uitstalling dient horizontaal tegen de gevel te worden geplaatst binnen een afgebakend gebied van maximaal 2 meter breed, 1,5 meter hoog en 1 meter diep  (naar voren gezien vanaf de gevel).

Vanwege de positieve waardering (uitstraling) voor het straatbeeld mogen uitstallingen van bloemen, groenten en fruit over de volle breedte van de gevel plaatsvinden, wel beperkt tot de 1 meter diepte. Plaatsing mag uitsluitend voor de gevel van het betreffende winkelpand en mag de breedte van de gevel niet overschrijden.

Bij 2) kan worden gedacht aan borden bij winkels (stoep-/sandwichborden), elektrische speeltoestellen enz.

De maximale maatvoering voor stoepborden bedraagt 100 cm breed en 150 cm hoog. Per winkel mag één stoepbord geplaatst worden buiten de genoemde normen, maar maximaal 3 meter van de gevel, mits voldoende loopruimte resteert. Ook hier geldt dat plaatsing uitsluitend voor de gevel van het betreffende winkelpand is toegestaan en de breedte van de gevel niet mag overschrijden.

Een uitstalling is alleen mogelijk indien op het trottoir een minimale vrije ruimte van 1,50 meter overblijft en de verkeersveiligheid en/of vrijheid van verkeer niet in het gedrang komt.

De uitstalling dient te voldoen aan redelijke eisen van welstand en mag slechts gedurende de openingstijden van de betreffende winkel geplaatst worden en dient onmiddellijk verwijderbaar te zijn.

Verkoop vanuit een uitstalling is niet toegestaan.

Heeft u hier nog vragen over? Neem contact op met de gemeente via het algemeen telefoonnummer 14 045 of mail naar gemeentehuis@kerkrade.nl