Pagina opties

Groter
RSS

Uitreiking Eurode-eremedaille (07-12-2018)

De Euroderaad heeft op 23 oktober 2018 besloten om de heer Jos Som, burgemeester van Kerkrade op 6 december 2018 de Eremedaille van het Openbaar Lichaam Eurode te verlenen. De uitreiking vond plaats tijdens de vergadering van de Euroderaad op:

Donderdag 6 december jl., in de raadzaal van de gemeente Kerkrade, Markt 1, 6461 EB, Kerkrade

De Eurode-eremedaille wordt uitgereikt aan personen die zich op buitengewone wijze hebben ingezet voor grensoverschrijdende samenwerking in het algemeen en de positionering van Eurode in het bijzonder.

De heer Som krijgt de Eurode-eremedaille vanwege zijn uitzonderlijke prestaties voor de positionering van Openbaar Lichaam Eurode en het Eurode Business Center. Hij is gedurende 18 jaar op toerbeurt voorzitter of plaatsvervangend voorzitter van Eurode geweest en heeft in die hoedanigheid altijd het ideaal van Europese eenwording vertaald naar concrete, praktische oplossingen voor de inwoners van Herzogenrath, Kerkrade en de Euregio.

Als bestuurder heeft hij zich o.a. in de samenwerkingsverbanden Parkstad Limburg en de Charlemagne Grenzregion ingezet voor het intensiveren van de samenwerkingsrelaties tussen diverse instanties. Het versterken van de afstemming tussen grensoverschrijdende veiligheidsdiensten, zoals justitie en politie, heeft daarbij altijd zijn bijzondere aandacht gehad.

Tijdens zijn werkzaamheden voor Eurode is de heer Som tijdens tal van ontvangsten van hoogwaardigheidsbekleders, delegaties uit binnen-en buitenland en jongeren gastheer én inspirator geweest voor het versterken van grensoverschrijdende samenwerking op lokaal niveau. Hij heeft daarbij altijd het belang van persoonlijk contact tussen burgers in de

grensstreek benadrukt en zich daarom met verve ingezet om sociale, culturele en sportieve ontmoetingen over de landsgrens heen te bevorderen. Het persoonlijke contact stond ook centraal tijdens zijn vele gesprekken met Eurodianen, waarbij de heer Som zijn contacten altijd aangewend heeft om grensoverschrijdende knelpunten op de juiste plek onder de aandacht te brengen en te verhelpen.

Christoph von den Driesch, zijn collega-burgemeester in Eurode, kijkt terug op hun gezamenlijke samenwerking: “Ik kijk met heel veel plezier terug op mijn samenwerking met Jos Som, die meer dan 15 jaar heeft geduurd. Hij was altijd een actieve medestrijder en goed ingevoerde gesprekspartner.  Wij waren in de afgelopen periode in Eurode-verband een heel sterk team. Ik wil Jos Som daarvoor namens het Openbaar Lichaam Eurode én namens mezelf, van harte danken!”