Pagina opties

Groter
RSS

Toegankelijkheid van stembureaus (02-01-2019)

Per 1 januari 2019 geldt er een wettelijke verplichting dat alle stembureaus in een gemeente toegankelijk moeten zijn voor mensen met een beperking. Voorheen was dit bij slechts 25% van de stembureaus verplicht.
Mensen die moeite hebben met bewegen, horen of zien, willen immers ook kunnen stemmen.

Gemeente Kerkrade heeft ‘Ongehinderd’, een onderneming die zich inzet voor een toegankelijker Nederland, opdracht gegeven om alle stembureaus te toetsen aan de hand van de wettelijk geldende toegankelijkheidscriteria. Diverse andere gemeenten werken al samen met deze organisatie om werk te maken van een toegankelijke en inclusieve samenleving.

‘Ongehinderd’ helpt gemeenten om invulling te geven aan het VN-verdrag en de nieuwe wetgeving op het gebied voor toegankelijkheid. Getrainde keurmeesters brengen in de komende weken de toegankelijkheid van de stembureaus in de gemeente in kaart. Naar aanleiding van de toets ontvangt de gemeente van ieder stembureau een rapport met eventuele verbeteradviezen.

Alle stembureaus worden ook gepresenteerd in de app en website van ‘Ongehinderd’. Hier kunnen inwoners met een beperking (ruim 13% van alle inwoners van Kerkrade) precies zien welke voorzieningen de stembureaus hebben. Ze kunnen hier ook zelf een beoordeling achterlaten. Hierdoor wordt de informatie in de app steeds completer.