Pagina opties

Groter
RSS

Tarieven afvalstoffenheffing 2020 gemeente Kerkrade (03-02-2020)

Stijging tarieven afvalstoffenheffing 2020 gemeente Kerkrade

Voor het jaar 2020 zijn de kosten voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval ten opzichte van 2019 flink gestegen. Zo zijn brandstofprijzen gestegen, dalen de opbrengsten van ingezameld oud papier, hout en metaal en zijn er loonkostenstijgingen. Daarnaast heeft het kabinet besloten om de belasting op het storten en verbranden van afvalstoffen in Nederland fors te verhogen. De kosten voor Kerkrade stijgen hierdoor met € 900.000 ten opzichte van 2019. Alle kosten voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval dienen volledig opgebracht te worden uit de door ieder huishouden te betalen Afvalstoffenheffing.

Door de omvang van bovengenoemde kostenstijging is helaas niet mogelijk om de tarieven van de Afvalstoffenheffing op het niveau van 2019 te houden.

De tarieven van de Afvalstoffenheffing bestaan uit een vast tarief - het bedrag dat huishoudens per jaar dienen te betalen - en een variabel tarief - het bedrag dat huishoudens per keer betalen voor het aanbieden van restafval.

Tarieven

Vast tarief

2020

2019

Per huishouden

€ 180,-     

€ 160,-

Variabel tarief

2020

2019

Lediging 140 liter restafvalcontainer

€ 8,90

€ 6,45

Lediging 240 liter restafvalcontainer

€ 12,-

€ 8,75

Lediging 20 liter GFT-afvalcontainer

GRATIS

GRATIS

Lediging 140 liter GFT-afvalcontainer

GRATIS    

GRATIS

Lediging 240 liter GFT-afvalcontainer

GRATIS

GRATIS  

Aanbieding restafval ondergrondse container 60 liter      

€ 2,35

€ 1,60

Aanbieding restafval ondergrondse container 30 liter

€ 1,30

€ 0,80

Aanbieding GFT-afval ondergrondse container 60 liter

GRATIS

GRATIS

Aanbieding GFT-afval ondergrondse container 30 liter

GRATIS

GRATIS

PMD afvalzakken        

GRATIS

GRATIS

Gekenmerkte huisvuilzak (restafval)

€ 2,35

€ 1,60

 
Wilt u alle tarieven zien of meer weten over specifieke situaties dan verwijzen wij u door naar de website van RD4.
 

Tegemoetkoming afvalstoffenheffing bij medisch afval, grote gezinnen en kwijtschelding

Ook de tarieven bij de bijzondere regelingen voor medisch afval, grote gezinnen en kwijtschelding zijn gewijzigd.

Medisch afval

Het vaste tarief (€ 180 in 2020) dient net als in 2019 betaald te worden. Ten aanzien van de variabele tarieven worden kosten boven € 84, ongeacht het inzamelmiddel (mini-container, ondergrondse container of gekenmerkte zakken), niet meer in rekening gebracht.

Grote gezinnen

Het vaste tarief (€ 180 in 2020) dient net als in 2019 betaald te worden. Ten aanzien van de variabele tarieven worden de kosten boven € 144, ongeacht het inzamelmiddel (mini-container, ondergrondse container of gekenmerkte zakken), niet meer in rekening gebracht.

Kwijtschelding

Het vaste tarief van € 180 wordt kwijtgescholden voor mensen met een laag inkomen die dit aangevraagd hebben. Net zoals in 2019 dienen ook in 2020 wel de variabele kosten betaald te worden.