Pagina opties

Groter
RSS

Talentontwikkeling staat centraal bij het nieuwe ‘Plus-Arrangement’ op vmbo Holz (12-12-2019)

In 2013 is de locatie Holz van het Beroepscollege Parkstad Limburg omgevormd tot een volwaardige vmbo-locatie. Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVO|PL) en de gemeente Kerkrade hebben samen geïnvesteerd in een locatie waar uitdagend onderwijs voor kinderen uit Kerkrade wordt aangeboden.

Om de school nog beter te positioneren en de samenwerking in de regio nog meer op te zoeken zodat de leerlingen hun talenten nog beter kunnen ontwikkelen en inzetten, heeft SVO|PL samen met de gemeente een plan van aanpak geformuleerd voor een ontwikkeltraject voor vmbo Holz. Binnen dit traject staat het thema ‘talentontwikkeling voor het kind in zijn omgeving’ centraal.

Individuele talenten
Het plan richt zich op de individuele talenten van leerlingen. De school neemt gefaseerd afscheid van traditionele lesrooster en de klassenstructuur en gaat inzetten op maatwerk en betrokkenheid zodat de kinderen de ruimte krijgen om te ontdekken waar hun interesses liggen. Dit doen de leerlingen niet alleen binnen de school, maar vooral in het veld bij bedrijven, instellingen en verenigingen.

Plus-Arrangement
Samen met de leerlingen en hun ouders wordt bekeken wat ze nodig hebben. Dit wordt vertaald naar een passend traject waarin oriëntatie op opleiding en beroep een hoofdrol speelt. De thuissituatie van het kind wordt hierin ook meegenomen, zodat de kinderen zich in alle rust kunnen focussen op hun leer- en ontwikkeltraject. Dit ‘Plus-Arrangement’ legt de focus op dingen waar de leerlingen goed in zijn, zodat het weer leuk wordt om naar school te gaan.  

Duurzaam vmbo-onderwijs
Binnen dit plan van aanpak vormt de gemeente Kerkrade de verbinding tussen de school en bedrijven, instellingen en verenigingen. Ze zet haar contacten in en ondersteunt waar mogelijk bij de uitvoering. Dankzij een samenwerking met lokale en regionale bedrijven en partners als MKB-Parkstad en Samenwerkende Bedrijventerreinen Kerkrade (SBKerkrade) kunnen de leerlingen kennismaken met veel verschillende richtingen binnen het bedrijfsleven, waaronder bijvoorbeeld techniek en zorg.

Daarnaast vormt de gemeente de schakel tussen de school en zorgpartners, zodat ook ondersteuning en zorg op maat van buitenaf ingezet kunnen worden wanneer dit nodig is.Deze herverdeling van taken en verantwoordelijkheden leidt tot een stuk ontzorging voor de school waardoor leerkrachten zich kunnen focussen op waar zij goed in zijn: het geven van onderwijs. Op deze manier werken SVO|PL en de gemeente Kerkrade samen aan duurzaam vmbo-onderwijs in Kerkrade.

Toekomstperspectief
“Met het Plus-Arrangement van VMBO Holz willen we tradities loslaten, elk kind is tenslotte uniek en heeft specifieke onderwijsbehoeftes. Samen met SVO|PL willen wij hen een veilige, leuke omgeving bieden waarin zij hun talenten volop kunnen ontdekken en ontwikkelen,” legt wethouder Schlangen (Onderwijs, Jeugd) uit.

“De samenwerking tussen SVO|PL en de gemeente Kerkrade is als een puzzel die in elkaar valt,” vult wethouder Schneider (Economische Zaken) aan, “dankzij een structurele samenwerking tussen het vmbo en bedrijven, instellingen en verenigingen in Parkstad bieden we de leerlingen een opleiding met toekomstperspectief van waaruit ze kunnen doorstromen naar de arbeidsmarkt in een beroep dat bij hun interesses en talenten past.”

Voor het ontwikkeltraject voor vmbo Holz worden in totaal drie schooljaren uitgetrokken. SVO|PL en de gemeente Kerkrade evalueren elk jaar de resultaten van de ontwikkeling.