Pagina opties

Groter
RSS

Samen met bewoners de leefomgeving verbeteren en vergroenen: Landgraaf, Heerlen en Kerkrade presenteren projecten op Dag van de Stad. (21-10-2019)

De gemeentes Landgraaf, Heerlen en Kerkrade zijn geselecteerd om een presentatie te geven tijdens het landelijke congres Dag van de Stad op 28 oktober in Den Haag. In deze presentatie besteden deze gemeentes aandacht aan verschillende initiatieven in Parkstad Limburg om samen met bewoners de leefomgeving te verbeteren en te vergroenen.

De presentatie van deze gemeenten gaat in op de manieren waarop in Parkstad Limburg wordt samengewerkt bij het verbeteren en vergroenen van de leefomgeving. Dit wordt gedaan vanuit de behoefte van de inwoners: wat is er nodig en hoe kunnen we daar samen invulling aan geven? De projecten die in de presentatie aan de orde komen zijn: ikgroenhet, Gebrookerbos, Stadslab Heerlen en Eygelshoven doet! In totaal gaat het om ongeveer 400 gerealiseerde en ondersteunde initiatieven (van inwoners).

Op maandag 28 oktober vindt in World Forum Den Haag de derde Dag van de Stad plaats. Tijdens dit landelijke congres met zo’n 2000 deelnemers zullen diverse innovatieve projecten en ideeën over stadsontwikkeling in brede zin worden gepresenteerd. Dit jaar dienden 250 mensen en organisaties voorstellen voor presentaties in. Een jury koos hieruit de voorstellen die tijdens het congres gepresenteerd zullen worden. Het gezamenlijke voorstel van de gemeentes Landgraaf, Heerlen en Kerkrade maakt hier deel van uit.

Meer informatie over het congres is te vinden op de website van de Dag van de Stad