Pagina opties

Groter
RSS

Provincie Limburg steunt realisatie Center Court Kerkrade met €8 miljoen (16-12-2019)

Provinciale Staten heeft met een grote meerderheid van 42 tegen 3 stemmen (alleen de SP stemde tegen) €8 mln. beschikbaar gesteld voor de realisatie van Center Court Kerkrade, één van de 15 sleutelprojecten van IBA Parkstad.

Gemeente Kerkrade is bijzonder verheugd met het besluit van het Limburgs Parlement. Het Limburgs Parlement steunt daarmee de inzet van Kerkrade om een trendbreuk te forceren om zo structureel achterstanden op het gebied van gezondheid terug te dringen. "Deze trendbreuk is hoognodig. We bungelen al 40 jaar onderaan alle lijstjes als het gaat om gezondheid en vitaliteit. Er is veel geprobeerd, er zijn ook vele goede initiatieven uitgevoerd, maar het resultaat is volstrekt onvoldoende. Het roer moet nu echt om. Kerkrade gaat dat nu structureel en langjarig oppakken. En we nemen het voortouw voor de hele regio Parkstad, want de problemen zijn in alle gemeenten vergelijkbaar", aldus wethouder Huub Wiermans.

Samenwerking is uitgangspunt voor gemeente Kerkrade. De problematiek houdt geen rekening met gemeentelijke grenzen en is domein overstijgend. Armoedebestrijding, sport, sociaal domein, wonen hebben er allemaal mee te maken. “We hebben ook goed naar de eigen gemeentelijke organisatie gekeken. Ook daar moeten we onconventionele stappen zetten om de uitdagingen van Center Court aan te kunnen. Er zal veel intensiever tussen de diverse domeinen moeten worden samengewerkt. Budgetten worden geclusterd, waarbij we zullen inzetten op aantoonbaar succesvolle programma’s. Wat niet werkt, daar stoppen we mee”, aldus Wiermans.

Burgemeester Petra Dassen-Housen spreekt van een bijzondere dag voor de inwoners van Kerkrade en de regio. “Nadat onze gemeenteraad al in oktober een besluit nam om structureel en langjarig in te zetten op de gezondheid en vitaliteit van onze burgers, heeft nu ook Provinciale Staten ons plan omarmd. Positief kritisch, maar dat houdt ons scherp. De steun van de provincie laat zien dat we het allemaal eens zijn dat die trendbreuk op gebied van gezondheid van onze burgers moet worden geforceerd. Het constructieve partnerschap tussen Provincie Limburg, IBA Parkstad en gemeente Kerkrade leidt tot een concreet resultaat. Ook alle partners van Kerkrade in de ontwikkeling van de programmatische aanpak van Center Court zijn voor ons onmisbaar. Kerkrade is iedereen dankbaar die onze ambitie heeft gesteund en het project zo ver heeft gebracht. Dat maakt ons schatplichtig aan hen. Er ligt een stevige basis voor verdere samenwerking. Die pakken wij met beide handen aan.”

Over Center Court Kerkrade
Center Court Kerkrade is een uniek samenspel tussen een programmatische aanpak, de realisatie van nieuwbouw en de herontwikkeling van bestaande gebouwen. Gemeente Kerkrade werkt daarbij samen met tal van partners o.a. uit de sectoren zorg, onderwijs, kennisinstellingen, startups en overheden.

De nieuwbouw bestaat uit een nieuw zwembad, sporthal en kenniscentrum. Zij vormen het experimenteerveld waar de gezondheidsprogramma’s en programmalijnen worden getest. Succesvolle programma’s worden uitgerold in de wijk en regio. Alle inspanningen zijn gericht op het structureel bevorderen van een gezondere levensstijl en verbeteren van de vitaliteit van de inwoners. Het totaalplan wordt gerealiseerd op het voormalige Atriumterrein in Kerkrade-centrum, waarbij ook de omliggende openbare ruimte en de voormalige ziekenhuisgebouwen worden betrokken.