Pagina opties

Groter
RSS

Parkstad gemeenten investeren in samenwerking (28-01-2020)

Zes gemeenten binnen Parkstad Limburg - Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal- gaan hun samenwerking op een aantal terreinen versterken. Dit zijn de terreinen duurzaamheid en energietransitie, grensoverschrijdende samenwerking met de omliggende Duitse regio’s, en de sociaal-economische samenwerking. De gemeente Beekdaelen, die pas geleden heeft gekozen om bij Parkstad te blijven, wordt ook betrokken.

Samen de uitdagingen aankunnen
De gemeenten versterken de samenwerking vanuit de overtuiging dat zij de uitdagingen die er in de regio zijn, samen beter aan kunnen. Daarnaast lag er de vraag vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, om aan te geven op welke terreinen de gemeenten de noodzaak voelen tot versterking van de samenwerking. En daarnaast, hoe zij die samenwerking vorm willen geven. In een brief aan Minister Raymond Knops lichten de gemeenten hun plannen toe. (De brief is hieronder als bijlage toegevoegd).

Winst voor de inwoners, voor Parkstad en voor Zuid-Limburg
‘De wil om samen te werken binnen de Parkstadgemeenten is groot’, legt coördinerend burgemeester Raymond Vlecken van Landgraaf uit. ‘Om de belangrijke thema’s en uitdagingen in onze regio aan te kunnen pakken, moet je de handen in elkaar slaan. We doen dat nu ook al vele jaren succesvol op onder andere het gebied van wonen, economie, toerisme en ruimte. De drie terreinen die we nu oppakken, zijn belangrijke pijlers om onze regio voor de toekomst sterker te maken. Dat is winst voor de inwoners, voor Parkstad en voor Zuid-Limburg. Het komt er nu op aan om de afspraken die we met elkaar maken, stap voor stap uit te voeren. Voor het einde van 2020 willen we die stappen hebben gezet.’

Versterking op drie terreinen
De Parkstadgemeenten willen, om te beginnen, de samenwerking op de volgende terreinen versterken:

  • Duurzaamheid & energietransitie.  Het programma Palet (Parkstad Limburg Energietransitie) wordt aangescherpt. Binnen de stadsregio Parkstad wordt een nieuwe bestuurscommissie ingericht.
  • Grensoverschrijdende samenwerking. De samenwerking met de Duitse regio’s (Kreis) Heinsberg, (Kreis) Düren en (Städteregion) Aachen wordt ‘aangejaagd’. Het thema grensoverschrijdende samenwerking wordt onderdeel van de taken van het dagelijks bestuur van Parkstad.
  • Sociaal-economische samenwerking. Aansluitend op de Regiodeal gaat Parkstad het programma Trendbreuk (sociale problematiek) aanvullen. Heerlen neemt, als centrumgemeente, de regie om de kansen voor (jong-)volwassenen vanaf 18 jaar op de arbeidsmarkt te verbeteren.
     

Lees hieronder de brief aan de minister: