Pagina opties

Groter
RSS

Overlast bij lindebomen (12-07-2018)

Als gevolg van de langdurige warme en droge periode is ook in Kerkrade veel overlast ontstaan op plaatsen waar lindebomen staan.

Door deze uitzonderlijke weersomstandigheden scheiden de bomen suikers af die lindebladluizen aantrekken. Het teveel aan suikers wordt door de lindebladluis weer uitgescheiden met als gevolg dat onder de bomen een kleverig vocht neer komt. Dit vocht, dat ook wel honingdauw wordt genoemd, leidt tot overlast en vervuiling van bijvoorbeeld bestrating, straatmeubilair en auto’s.

Lindebladluizen zijn niet schadelijk voor de volksgezondheid, maar worden vanwege de overlast wel bestreden. Dat gebeurt onder meer door middel van het afspuiten van de bomen met water. De vervuiling van de bestrating wordt eveneens met water bestreden. Aanvullend op deze aanpak wordt in Kerkrade op enkele locaties geëxperimenteerd met een biologisch middel. De gemeente Kerkrade maakt uit milieuoverwegingen geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.

Ondanks deze maatregelen en de inzet van extra mensen en materieel blijft een zekere mate van overlast aanwezig. De gemeente Kerkrade vraagt hiervoor uw begrip. Zodra de eerste regenbuien weer vallen, zal deze vervelende situatie snel weer tot het verleden behoren.